TBB Delegeleri

 
  • Av. Attila ÇELİK
  • Av. Sezayi GÖKMEN
  • Av. Mehmet KARAARSALAN