2022 OLAĞAN GENEL KURUL
 Muvakafakatname Formu

HABERLER

 • CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılmasına karar verilmiştir.
  5 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen 47. Baro Başkanları Toplantısında, 81 ilin Baro Başkanınca alınan ortak karar doğrultusunda, mevcut CMK Tarifesi ile zorunlu vekillik/müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün bulunmadığından, verilen hizmetin karşılığında hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar, gerçekleştirilecek eylemlerden ilki olarak 13.09.2022 tarihinde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılmasına karar verilmiştir.
 • 2022 - 2023 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
  2022 - 2023 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
 • HERKES İÇİN ADİL BİR ADLİ YIL İSTİYORUZ!
  1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Muğla Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonuna bağlı Hâkimler, Muğla C. Başsavcılığı bünyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcıları ve meslektaşlarımızın katılımlarıyla Muğla Atatürk Anıtında Yeni Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi.
 • DUYURU
  Baromuzun 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında

DUYURULAR

 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. Maddesinin Danıştay Kararı İle İptali Hakkında TBB 2022/62 Sayılı Duyurusu
  15.09.2022 08:39:42
 • KEP Üzerinden Gönderilen Başvuru Evrakları Hakkında TBB 2022/61 Sayılı Duyurusu
  14.09.2022 08:42:04
 • HABER-SEN Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Yazısı Hakkında TBB 2022/60 Sayılı Duyurusu
  13.09.2022 08:25:58
 • Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Beraat Vekalet Ücretleri ile Mahkeme İlamları Üzerine Yapılacak Olan Ödemeler ile ilgili TBB 2022/57 Sayılı Duyurusu
  25.08.2022 10:57:11
 • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Adalet Bakanlığı’na yönelik Tavsiye Kararı Hakkında TBB 2022/50 Duyuru Sayılı Duyurusu
  11.07.2022 14:39:45
 • 6183 Sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması hk. TBB sayılı duyurusu.
  27.06.2022 15:22:43
 • Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda TBB 2022/42 sayılı duyurusu
  12.06.2022 09:44:59
 • 27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik hk. TBB 2022/44 sayılı duyurusu.
  9.06.2022 16:18:42

ETKİNLİKLER

HIZLI ERİŞİM