Adli Yardım Fatura Kesim Bilgileri

                                                                       

FATURA BİLGİLERİ

FATURA BAŞLIĞI: MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI

VERGİ DAİRESİ: MUĞLA

VERGİ NO: 6230011857

 

Tarifeden Çıktı almak için  tıklayınız

 

01.07.2021-31.12.2021 ARASI(2000 TL. ÜZERİ TEVKİFATLI)

 

ASLİYE HUKUK

24.11.2020 -

 

          Örneğin: Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi 4.080,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;

a-) Tarife

                                                    4.080,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

3.457,63 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

622,37 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

                                              691,53 TL

e-) Net Ücret (b-d)

 2.766,10 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)

311,19 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

311,18 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

        3.077,28 TL.

Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 3.457,63 TL.X% 10 = 345,76 kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 3.077,28 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 345,76 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.731,52 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 345,76 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

 

ASLİYE HUKUK (AİLE-TÜKETİCİ-ÇOCUK MAHKEMESİ )

24.11.2020 -

 

          Örneğin: Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi 4.080,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;

a-) Tarife

                                                    4.080,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)

3.777,78 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx% 08)

302,22 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

755,56 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

3.022,22 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)

  151,11 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

151,11 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

    3.173,33 TL.

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 3.777,78 TL.X% 10 = 377,78 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 3.173,33 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 377,78 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.795,55 TL.ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 377,78 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

 

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ   

(DURUŞMALI)

 

a-) Tarife

1.125,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

953,39 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

171,61 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

190,68 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

762,71 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)

934,32 TL

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 953,39 TL.X% 10 = 95,34 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 934,32 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 95,34 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 838,98 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 95,34 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

 

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ

(DURUŞMASIZ)

 

a-) Tarife

910,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

771,19 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

138,81 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

154,24 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

616,96 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)

755,77 TL

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 771,19 TL.X% 10 = 77,12 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 755,77 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 77,12 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 678,65 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 77,12 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

SULH HUKUK

24.11.2020 -

 

a-) Tarife

                                                    1.740,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

                                                1.474,58 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

                                                       265,42 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

                                                   294,92 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

1.179,66 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)

         1.445,08 TL.

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.474,58 TL.X% 10 = 147,46 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.445,08 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 147,46 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.297,62 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 147,46 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

 

SULH HUKUK (VESAYET)

24.11.2020 -

 

a-) Tarife

1.740,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)

                                                    1.611,11 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx% 08)

                                                       128,89 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

                                                   322,22 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

1.288,89 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)

        1.417,78 TL.

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.611,11 TL.X% 10 = 161,11 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.417,78 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 161,11 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.256,67 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 161,11 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

SULH CEZA

24.11.2020 -

 

a-) Tarife

                                                    1.600,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

                                                    1.355,93 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

                                                       244,07 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

                                                   271,19 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

1.084,74 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)

         1.328,81 TL.

Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.355,93 TL.X% 10 = 135,60 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.328,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 135,60 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.193,21 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 135,60 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

İDARE MAHKEMESİ

24.11.2020 -

 

 

DURUŞMASIZ

a-) Tarife

2.040,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

1.728,81 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

311,19 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

345,76 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

1.383,05 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)

155,60 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

155,59 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

1.538,64 TL.

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.728,81 TL.X% 10 = 172,89 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.538,64 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 172,89 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.365,75  TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 172,89 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

İDARE MAHKEMESİ

24.11.2020 -

 

 

DURUŞMALI

a-) Tarife

3.110,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

2.635,59 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

474,41 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

527,12 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

2.108,47 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)

237,21 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

237,20 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

2.345,67 TL.

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 2.635,59 TL.X% 10 = 263,56 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 2.345,67 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 263,56 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.082,11  TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 263,56 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

24.11.2020 -

 

a-) Tarife

                                                      720,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

610,17 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

109,83 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

122,03 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

488,14 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)

597,97 TL.

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 610,17 TL.X% 10 = 61,02 kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 597,97 TL. öderken,büro gelir tutarı olan 61,02 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 536,95 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 61,02 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

İCRA CEZA

24.11.2020 -

 

a-) Tarife

                                     1.240,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

1.050,85 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

189,15 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

210,17 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

840,68 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)

1.029,83 TL.

 

Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.050,85 TL.X% 10 = 105,09 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.029,83 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 105,09 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 924,74 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 105,09 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

İCRA HUKUK

24.11.2020 -

 

a-) Tarife

                                                    1.360,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

1.152,54 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

207,46 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

230,51 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

922,03 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)

1.129,49 TL.

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.152,54 TL.X% 10 = 115,25 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.129,49 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 115,25 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.014,24 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 115,25 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ

24.11.2020 -

 

a-) Tarife

                                                    825,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)

699,15 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)

125,85 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

139,83 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

559,32 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)

685,17 TL.

 

 Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 699,15 TL.X% 10 = 69,92 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 685,17 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 69,92 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 615,25 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 69,92 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.