AVUKAT MÜZEYYEN BOYLU’NUN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN BAROMUZ KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONUMUZUN BASIN AÇIKLAMASI

20.5.2019 17:03:20
  • Büyük Font
  • Küçük Font
  • Sayfayı Yazdır
AVUKAT MÜZEYYEN BOYLU’NUN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN BAROMUZ KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONUMUZUN BASIN AÇIKLAMASI

Halen, 6284 sayılı yasanın ve İstanbul Sözleşmesi’nin yeterli ve gerektiği gibi uygulanmaması, tedbir kararlarının uygulayıcıların kusuru nedeniyle birer kâğıt parçası olmaktan öteye geç(e)memesi, hatta tedbir taleplerinin mahkemelerce reddedilmesi, kadın cinayetlerinde etkin bir yargılama yapılmaksızın vicdanları sızlatan kararlar verilmesi, faillerin günden güne devlet eliyle cesaretlenmesine yol açıyor. 


Neredeyse her gün, koruma kararı alamamış, hakkında koruma kararı olsa dahi devletin etkin bir şekilde korumakla yükümlü olduğu ancak korumadığı birçok kadın, erkekler tarafından katledilmekte.


Şimdi de Diyarbakır Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Avukat Müzeyyen Boylu, boşanma aşamasında olduğu, kendisini daha önce iki kez öldürmeye teşebbüs eden, kocası tarafından öldürüldü. Meslektaşımız ve öldürülen birçok kadın, devlet tarafından korun(a)mayarak katledilmektedir.


KADININ EĞİTİM DURUMU, MESLEĞİ, MEDENİ DURUMU, YAŞI, IRKI, İNANCI FARKETMEKSİZİN ERKEK ŞİDDETİ KADINLARIN HAYATINA MAL OLUYOR! 
TOPLUMUN HER KESİMİNDEN ERKEKLER, KADINLARI KATLETMEYE DEVAM EDİYOR!


Her gün yaşanan kadınlara yönelik erkek şiddet ve erkek eli ile işlenen cinayetlerin, her türlü şiddetle mücadele yönteminin ve etkin cezalandırılmasının tartışması GEREKEN VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN kanun yapıcı ve uygulayanlarının kadınların nafakasını ve yaşam biçimini tartışmaya açması, öfke ve isyanımızı arttırmaktadır.


Devleti,


•       Kadına yönelik her türlü şiddeti ÖNLEMEK ve kadınları KORUMAK adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat gereği göreve çağırıyoruz. 

•       Erkek şiddetini önlemeye yönelik, gerekli tüm tedbirleri almak ve hayata geçirmek yönünde uygulamada bulunmaya çağırıyoruz.

•       İlgili mercileri de, mevzuata uygun bir şekilde tedbirler almaya ve alınan kararları ivedilikle hayata geçirmeleri yönünde görevlerini yerine getirmeleri için göreve çağırıyoruz. 

•       Aynı zamanda, Kadına Yönelik Şiddettin günden güne artması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisini, Adalet Bakanlığı’nı ve Türkiye Barolar Birliği’ni

Kadına yönelik şiddete dair acil ulusal eylem planı hayata geçirmek üzere ve erkek şiddetini önlemek ve etkin şekilde kovuşturmak amacı ile acil olarak toplanmaya çağırıyoruz! 


Meslektaşımız Avukat Müzeyyen Boylu’nun yakınlarına ve sevenlerine ve Diyarbakır Barosu’na başsağlığı diliyoruz. 


Fail Mesut Issı’nın İstanbul Sözleşmesi ve ilgili tüm mevzuat nezdinde etkin bir şekilde en ağır şekilde cezalandırılması için, davanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.
 

MUĞLA BAROSU KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Fotoğraf Galerisi