İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun Çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hakkında.

10.06.2023 09:32:25
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 06.06.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/45
 

Konu: İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun Çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hakkında.

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 7343 sayılı Kanun ile değişik 36. maddesinin birinci fıkrası uyarınca icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınması gerekmektedir.

Uygulamada bazı mahkemelerce ilk derece mahkemesinde görülen dosyaların kanun yolu aşamasında da, istinaf harcının yanında mükerrer şekilde tehiri icra karar harcının talep edilmesine ilişkin yaşanan sorunun çözümü için Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı’na başvurulmuştur.

Sözü edilen başvuru üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından icranın geri bırakılması taleplerinde görevli mahkeme icra mahkemesi olduğundan gerek başvurma harcının gerekse karar ve ilam harcının icra mahkemeleri tarafından alınması gerektiği, diğer mahkemelerce hem dava aşamasında hem de istinaf kanun yoluna başvuru aşamasında yeniden harç alınmasının mükerrer tahsilata sebebiyet verebileceğine ilişkin yapılan duyurunun bir örneği ekte bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı

Son Duyurular

 • Baro ve TBB Kesenekleri Tahsili Hk. TBB 2023/69 Sayılı Duyurusu
  19.09.2023 09:00:23
 • Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği Seçimi Hakkında TBB 2023/61 Sayılı Duyurusu
  21.08.2023 17:23:38
 • 08.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kullanılacak vekâlet pulları hk.
  12.07.2023 13:21:49
 • T.B.B 2023/44 SAYILI DUYURUSU
  13.06.2023 15:55:21
 • İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun Çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hakkında.
  10.06.2023 09:32:25
 • Türkiye Barolar Birliğine gönderilmesine karar verdiği bireysel başvuru ihlal kararı hakkında
  29.05.2023 10:39:02
 • 2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında TBB 2023/35 Sayılı duyurusu
  11.04.2023 17:24:03
 • T.C. Yargıtay Başkanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Plan Anketi Hakkında TBB 2023/31 Sayılı Duyurusu
  5.04.2023 13:37:47