2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında TBB 2023/35 Sayılı duyurusu

11.04.2023 17:24:03
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 11.04.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/35
 

Konu: 2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında. 

2021 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan “Seri davalarda ücret” başlıklı 22. maddesi, Danıştay 8.Dairesinin 27.10.2022 tarih E.2021/5040, K.2022/6066 sayılı kararı ile ‘eksik düzenleme’ gerekçesi ile iptal edilmiştir.

Duyuru ekinde gönderilen yargı kararının gereğini yerine getirmek üzere karara konu 2021 yılı  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesinde değişikliğe gidilmiş; aynı madde metni 2023 yılı Tarifesi’nde de mevcut olduğundan; meslektaşlarımızın yararına olacak şekilde ikinci bir Tarife değişikliği hazırlanmıştır. 

Sözü edilen Tarife değişiklikleri, 11.04.2023 (bugün) tarihli 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup değişikliklerin birer örneği ile karşılaştırma cetvelinin duyurumuz ekinde gönderildiği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

EKLER                                                                                             :

Son Duyurular

 • Türkiye Barolar Birliğine gönderilmesine karar verdiği bireysel başvuru ihlal kararı hakkında
  29.05.2023 10:39:02
 • 2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında TBB 2023/35 Sayılı duyurusu
  11.04.2023 17:24:03
 • T.C. Yargıtay Başkanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Plan Anketi Hakkında TBB 2023/31 Sayılı Duyurusu
  5.04.2023 13:37:47
 • Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin Kısmen İptali Kararı Hakkında TBB 2023/30 Sayılı Duyurusu
  5.04.2023 13:34:09
 • 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.... TBB 2023/25 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:17:01
 • Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurularında Baro Pulu Ödemelerinin Baro Kart Aracılığıyla Online Olarak Yapılması Hakkında TBB 2023/23 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:13:02
 • Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı Hakkında TBB 2023/22 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:09:33
 • Türkiye Barolar Birliği Tarafından Deprem Koordinasyon Merkezi Kurulmasına Karar Verildiği Hakkında TBB 2023/15 Sayılı Duyurusu
  13.02.2023 10:20:26