Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bürosu hasar gören meslektaşlarımızın TBB SYDF büro hasarı yardımından yararlanması hk. TBB 2023/13 Sayılı Duyurusu

13.02.2023 10:14:42
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 06.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/13

 

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu, Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi No:2 “Geçici İş Göremezlik, Olağanüstü Acil Destek ve Ölüme Bağlı Yardım Esasları Yönergesi” 6/a maddesine göre; baro levhasına kaydı olan meslektaşlarımız büro hasarı yardımından faydalanabilirler. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bürosu hasar gören meslektaşlarımızın bu yardımdan faydalanabilmesi için kayıtlı olduğu Barosu tarafından hazırlanan zarar tespit tutanağı ve kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek tespit tutanağı ile Baroya başvuru yapması gerekmektedir.

Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 06.02.2023 günlü kararı ile başlatılan yardım kampanyasından elde edilen gelir ile depremde evleri zarar gören meslektaşlarımıza yardımda bulunulması mümkün olacaktır. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar ise Barolarımıza bilahare bildirilecektir.

Geçmiş olsun dileklerimizle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği

 

Eki:

Talep Dilekçesi

Son Duyurular

 • 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.... TBB 2023/25 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:17:01
 • Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurularında Baro Pulu Ödemelerinin Baro Kart Aracılığıyla Online Olarak Yapılması Hakkında TBB 2023/23 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:13:02
 • Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı Hakkında TBB 2023/22 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:09:33
 • Türkiye Barolar Birliği Tarafından Deprem Koordinasyon Merkezi Kurulmasına Karar Verildiği Hakkında TBB 2023/15 Sayılı Duyurusu
  13.02.2023 10:20:26
 • Deprem Nedeniyle Avukat Stajyerlerinin İzinli Sayılması Hakkında TBB 2023/14 sayılı duyurusu
  13.02.2023 10:17:22
 • Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bürosu hasar gören meslektaşlarımızın TBB SYDF büro hasarı yardımından yararlanması hk. TBB 2023/13 Sayılı Duyurusu
  13.02.2023 10:14:42
 • Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında TBB 2023/11 Sayılı Duyurusu
  2.02.2023 13:08:58
 • "Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge"nin kısmen iptali kararının kesinleşmesi hakkında TBB 2023/9 Sayılı Duyurusu
  2.02.2023 13:08:58