"Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge"nin kısmen iptali kararının kesinleşmesi hakkında TBB 2023/9 Sayılı Duyurusu

2.02.2023 13:08:58
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 24.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/9

 

İlgi      : a) 26.12.2018 tarih 2018/53 sayılı Birliğimiz duyurusu.

            b) 27.04.2022 tarih 2022/36 sayılı Birliğimiz duyurusu.

Konu   : “Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge”nin kısmen iptali kararının kesinleşmesi hakkında.

 

İlgi (a) da kayıtlı duyurumuzda 14.04.2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin uygulanmasını sağlamak, avukatların kendilerine verilen uzlaşma sağlama yetkilerini daha işlevsel kullanmalarına katkı sunmak ve sonuçta uzlaşma sağlama sürecini kolaylaştırmak üzere düzenlenen Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yürütülmesinin durdurulduğu meslektaşlarımıza duyurulmak üzere Başkanlığınıza iletilmişti.

İlgi (b) de kayıtlı duyurumuzda ise Danıştay 8. Dairesinin 2018/2155 Esas, 2021/6046 Karar sayılı ve 08.12.2021 tarihli, 2018/2212 Esas, 2021/6044 Karar sayılı ve 08.12.2021 tarihli kararlarında, Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yalnızca “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddelerinin iptaline karar verildiği, anılan Yönergenin “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddeleri dışında yürürlükte olduğu bildirilmişti.

Sözü edilen kısmen iptal kararlarına karşı Birliğimiz temyiz taleplerinin reddedildiğini bilgilerinize sunar; Yönerge’nin “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddeleri (4. maddesinin (c) bendinin, 14. maddesinin (b) ve (c) bendinin, 17. maddesinin 2. fıkrasının, 19. ve 20. maddeleri) dışında yürürlükte olduğu hususu ile duyurumuz ekinde gönderilen Yönerge’nin Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği

E  k  i              :

1- Yargı kararları

2- Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yürürlükteki metni.

Son Duyurular

 • 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.... TBB 2023/25 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:17:01
 • Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurularında Baro Pulu Ödemelerinin Baro Kart Aracılığıyla Online Olarak Yapılması Hakkında TBB 2023/23 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:13:02
 • Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı Hakkında TBB 2023/22 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:09:33
 • Türkiye Barolar Birliği Tarafından Deprem Koordinasyon Merkezi Kurulmasına Karar Verildiği Hakkında TBB 2023/15 Sayılı Duyurusu
  13.02.2023 10:20:26
 • Deprem Nedeniyle Avukat Stajyerlerinin İzinli Sayılması Hakkında TBB 2023/14 sayılı duyurusu
  13.02.2023 10:17:22
 • Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bürosu hasar gören meslektaşlarımızın TBB SYDF büro hasarı yardımından yararlanması hk. TBB 2023/13 Sayılı Duyurusu
  13.02.2023 10:14:42
 • Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında TBB 2023/11 Sayılı Duyurusu
  2.02.2023 13:08:58
 • "Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge"nin kısmen iptali kararının kesinleşmesi hakkında TBB 2023/9 Sayılı Duyurusu
  2.02.2023 13:08:58