"Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge"nin kısmen iptali kararının kesinleşmesi hakkında TBB 2023/9 Sayılı Duyurusu

2.02.2023 13:08:58
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 24.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/9

 

İlgi      : a) 26.12.2018 tarih 2018/53 sayılı Birliğimiz duyurusu.

            b) 27.04.2022 tarih 2022/36 sayılı Birliğimiz duyurusu.

Konu   : “Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge”nin kısmen iptali kararının kesinleşmesi hakkında.

 

İlgi (a) da kayıtlı duyurumuzda 14.04.2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin uygulanmasını sağlamak, avukatların kendilerine verilen uzlaşma sağlama yetkilerini daha işlevsel kullanmalarına katkı sunmak ve sonuçta uzlaşma sağlama sürecini kolaylaştırmak üzere düzenlenen Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yürütülmesinin durdurulduğu meslektaşlarımıza duyurulmak üzere Başkanlığınıza iletilmişti.

İlgi (b) de kayıtlı duyurumuzda ise Danıştay 8. Dairesinin 2018/2155 Esas, 2021/6046 Karar sayılı ve 08.12.2021 tarihli, 2018/2212 Esas, 2021/6044 Karar sayılı ve 08.12.2021 tarihli kararlarında, Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yalnızca “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddelerinin iptaline karar verildiği, anılan Yönergenin “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddeleri dışında yürürlükte olduğu bildirilmişti.

Sözü edilen kısmen iptal kararlarına karşı Birliğimiz temyiz taleplerinin reddedildiğini bilgilerinize sunar; Yönerge’nin “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddeleri (4. maddesinin (c) bendinin, 14. maddesinin (b) ve (c) bendinin, 17. maddesinin 2. fıkrasının, 19. ve 20. maddeleri) dışında yürürlükte olduğu hususu ile duyurumuz ekinde gönderilen Yönerge’nin Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği

E  k  i              :

1- Yargı kararları

2- Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yürürlükteki metni.

Son Duyurular

 • Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında TBB 2024/14 sayılı Duyurusu
  12.02.2024 09:13:37
 • 2024 Yılı Vekalet Pulu
  5.01.2024 11:47:26
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Hakkında
  8.12.2023 10:23:20
 • Baro ve TBB Kesenekleri Tahsili Hk. TBB 2023/69 Sayılı Duyurusu
  19.09.2023 09:00:23
 • Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği Seçimi Hakkında TBB 2023/61 Sayılı Duyurusu
  21.08.2023 17:23:38
 • 08.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kullanılacak vekâlet pulları hk.
  12.07.2023 13:21:49
 • T.B.B 2023/44 SAYILI DUYURUSU
  13.06.2023 15:55:21
 • İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun Çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hakkında.
  10.06.2023 09:32:25