27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik hk. TBB 2022/44 sayılı duyurusu.

9.06.2022 16:18:42
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 07.06.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

 

DUYURU NO:2022/44

 

27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik ile kısmi SGK anlaşması bulunan hastanelerin tüm branşlarında SGK anlaşması yapmamaları durumunda kısmi SGK anlaşmalarının feshedileceği belirtilmiş olup, bu konuda ilgili hastanelere 07.06.2022 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Buna göre; SGK ile bütün bölümlerde anlaşma yapmayı kabul etmeyen ve aşağıda adı yazılı bulunan hastanelerin ilgili bölümlerinden (Kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji, yoğun bakım üniteleri, nükleer tıp, radyasyon onkoloji, medikal onkoloji, Yanık tedavileri, Transplantasyon üniteleri ve Hemodiyaliz bölümleri) hizmet alımı yapılması durumunda 07.06.2022 tarihinden itibaren tüm giderlerin hasta tarafından yapılması gerekecektir. Bu nedenle SGK anlaşması kalmayan bu bölümlerden sağlık hizmeti alımlarında mevzuat gereği TBB SYDF’ den artık provizyon talebinde bulunulması da mümkün olamayacaktır.

Yukarıda belirtilen bölümlerde alınan tedavilere ilişkin giderleri olan üyelerimizin fatura asılları, epikriz ve detaylı dökümlerini TBB SYDF Müdürlüğüne göndermeleri halinde, üyelerimize yapılacak geri ödeme tutarları SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) hükümleri çerçevesinde olacaktır.

Mağduriyet yaşanmaması bakımından konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Bahsi geçen anlaşmalı hastanelerimiz:

 1. İstanbul Liv Ulus Hastanesi
 2. İstanbul Liv Vadi Hastanesi
 3. İstanbul Hisar Hastanesi
 4. Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi (Johns Hopkins)
 5. Ankara Güven Hastanesi
 6. Ankara Acıbadem hastanesi

 

Son Duyurular

 • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Adalet Bakanlığı’na yönelik Tavsiye Kararı Hakkında TBB 2022/50 Duyuru Sayılı Duyurusu
  11.07.2022 14:39:45
 • 6183 Sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması hk. TBB sayılı duyurusu.
  27.06.2022 15:22:43
 • Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda TBB 2022/42 sayılı duyurusu
  12.06.2022 09:44:59
 • 27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik hk. TBB 2022/44 sayılı duyurusu.
  9.06.2022 16:18:42
 • Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesinin İptali Hakkında TBB 2022/38 sayılı duyurusu
  24.05.2022 10:54:20
 • Elektronik Tebligat Adreslerinin Teslimine İlişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Yazısı Hakkında TBB 2022/37 sayılı duyurusu
  24.05.2022 10:50:38
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında TBB 2022/34 Sayılı Duyurusu
  27.04.2022 10:36:54
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/27 Sayılı Duyurusu
  21.04.2022 10:50:08