Elektronik Tebligat Adreslerinin Teslimine İlişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Yazısı Hakkında TBB 2022/37 sayılı duyurusu

24.05.2022 10:50:38
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 11.05.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/37
 

Konu : Elektronik Tebligat Adreslerinin Teslimine İlişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Yazısı Hakkında.

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, elektronik tebligat adresleri kullanıma açılmamış avukatlara barolar aracılığıyla bu adreslerin teslimine ilişkin 18.03.2022 tarih ve 10495 sayılı yazısı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 28-29 Nisan 2022 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, 2022/950 sayılı kararı ile, Barolara duyurulmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a, Ek 2 ve Geçici 2.maddeleri uyarınca levhaya kayıtlı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından oluşturulan adreslerin Türkiye Barolar Birliğine bildirilmesi üzerine, Birliğimizin bu adreslerin teslimi noktasındaki yükümlülüğü karşısında, ekli CD’deki listelerde bildirilen adreslerin ilgili avukatlara tutanakla teslim edilmesi, teslim tutanağında, teslim işlemi ile elektronik tebligat adreslerinin 7201 sayılı Kanunun Geçici 2.maddesi hükmü uyarınca aktif hale geleceği hususunun teslim alan avukata açıkça bildirilmesi ve teslim edilebilen elektronik tebligat adreslerine ilişkin teslim tutanağının Birliğimize gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunu takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

1- Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 18.03.2022 tarih ve 10495 sayılı yazısı,

 

Son Duyurular

 • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Adalet Bakanlığı’na yönelik Tavsiye Kararı Hakkında TBB 2022/50 Duyuru Sayılı Duyurusu
  11.07.2022 14:39:45
 • 6183 Sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması hk. TBB sayılı duyurusu.
  27.06.2022 15:22:43
 • Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda TBB 2022/42 sayılı duyurusu
  12.06.2022 09:44:59
 • 27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik hk. TBB 2022/44 sayılı duyurusu.
  9.06.2022 16:18:42
 • Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesinin İptali Hakkında TBB 2022/38 sayılı duyurusu
  24.05.2022 10:54:20
 • Elektronik Tebligat Adreslerinin Teslimine İlişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Yazısı Hakkında TBB 2022/37 sayılı duyurusu
  24.05.2022 10:50:38
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında TBB 2022/34 Sayılı Duyurusu
  27.04.2022 10:36:54
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/27 Sayılı Duyurusu
  21.04.2022 10:50:08