Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne görevlendirmeler gerçekleştirileceğine dair 2021/44 sayılı duyurusu

28.9.2021 08:32:59
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 24.09.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/44
 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne görevlendirmeler gerçekleştirilecektir.

Bu görevlendirmelerin amacı baroların ve TBB’nin insan hakları alanında insan kaynakları kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve belirli insan hakları alanlarında esasa ilişkin bilgilerini artırarak diğer Avrupa Konseyi kuruluşlarından da faydalanmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda AİHM (Yazı İşleri Müdürlüğü’nde) iki kişinin görevlendirilmesi öngörülmektedir.

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görevlendirilecek olan iki kişinin;
- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM’i ziyaret eden heyetlere sunum hazırlanması,
- Başvuruların kabul edilebilirliği dâhil olmak üzere çeşitli sorular hakkında notların hazırlanması,
- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün işleyişine ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Bahsi geçen bu görevlendirmelerin süresi en fazla iki aydır (Ekim-Aralık). Görevlendirilecek olan katılıcılarımıza, Proje kapsamında gidiş-dönüş bileti ve görevlendirme süresince günlük harcırah olmak üzere finansal destek sağlanacaktır. 

Başvuru Kriterleri:

- Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile iki doz aşılanmış olmak ve bu konuda geçerli aşı sertifikası sunmak zorunludur.
- İleri seviyede İngilizce veya Fransızca bilmek zorunludur,
- Covit-19 önlemleri nedeniyle vize tatbiki işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle geçerli vize ihtiyacı olmayan başvuruculara öncelik verilecektir.
- Türkiye’deki insan hakları davalarına ve AİHM içtihatlarına hâkim olma,
- İkna edici motivasyonu olma, (görevlendirmenin sonucunda görevli olduğu baronun insan hakları alanındaki çalışmalarına katkı sağlama)
- İnsan hakları alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapılmış olma,
- AİHM ve/veya AYM’ye başvuru deneyiminin olması ve
- İnsan hakları alanında eğitici olunması tercih sebebidir.

Başvuru Koşulları:

- Tüm başvuruların en geç 4 Ekim 2021 Saat 18.00’a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında iletilmesi gereklidir. (utba@barobirlik.org.tr) Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır.
- Başvuru ile birlikte en az 1.000 kelimeden oluşan bir niyet mektubunun gönderilmesi gereklidir. İlgili niyet mektubunun Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunulması,
- Başvurucuların CV’lerini Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunmaları,
- Başvuru ile birlikte AB ülkelerinde geçerli aşı kartı sunulması,
- Geçerli vizesi olan başvurucuların pasaportlarındaki vize sayfasının, yeşil pasaport sahibi başvurucuların pasaportlarının ilk sayfalarının görüntülerini başvurularına eklemeleri,
- Başvuruların ekinde Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Covit deklarasyon formunun doldurulması zorunludur. Forma https://rm.coe.int/1680a3ce20 adresinden ulaşılabilir.

Diğer Şart ve Koşullar:

- Başvurular Türkiye Barolar Birliği tarafından Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ile koordinasyon halinde değerlendirilerek kısa liste oluşturularak yerleştirmelerin yapılacağı AİHM birimine gönderilecektir.
- Kısa listeye giren adaylara AİHM’nin ilgili yerleştirmenin yapılacağı birimi tarafından Skype ve/veya telefon yolu ile mülakat gerçekleştirilmesi talep edilebilir. Son seçim doğrudan ilgili birim tarafından yapılacaktır.
- Görevlendirmenin 18 Ekim 2021 tarihinde başlaması öngörülmektedir.
- Yurt dışı görevlendirmeler proje süresince devam edecektir. Bir kez görevlendirilen kişinin devam eden süreçlerde yapacakları başvurular dikkate alınamamaktadır. 
- Görevlendirmeler tamamlandıktan sonra katılımcılar kurumlarının gelişimine katkı sağlanması amacıyla deneyimlerini özetleyen ve önerilerini içeren bir rapor sunmaları zorunludur.

 

İlgili görevlendirmelere katılmaya istekli meslektaşlarımızın konudan haberdar edilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Saygılarımla,

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Son Duyurular

 • "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne görevlendirmeler gerçekleştirileceğine dair 2021/44 sayılı duyurusu
  28.9.2021 08:32:59
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının yazısı hakkında TBB 2021/43 sayılı duyurusu
  13.9.2021 09:55:19
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında TBB 2021/41 sayılı duyurusu.
  13.9.2021 09:52:41
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Nöbetçi Noterlik Uygulaması” konulu yazısı hakkında TBB 2021/35 sayılı duyurusu
  9.9.2021 08:42:31
 • Avukatlık Kanunu’na aykırılık teşkil eden hasar danışmanlık şirketlerinin faaliyetlerinin önlenmesi hakkında Birliğimizce yürütülen çalışmalar ve elde edilen kazanımlar hakkında bilgilendirme.
  26.8.2021 13:46:16
 • Kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tavsiye Kararı Hakkında TBB 2021/33 sayılı duyurusu
  26.7.2021 15:01:13
 • Kişisel verilere ilişkin bilgi belge almaya ilişkin yetkinin dava vekaletnamelerine işlem ilgilisinin talebi üzerine seçimlik olarak eklenebileceği hakkında TBB 2021/30sayılı duyurusu
  26.7.2021 14:56:51
 • Yargıtay'ın bazı hukuk ve ceza dairelerinin kapatılmasına, iş bölümünün yeniden düzenlenmesine ilişkin Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  23.6.2021 12:09:45