Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Ödemeleri Hakkında TBB 2020/53 sayılı duyurusu.

8.6.2020 10:58:49
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/53

Konu : Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Ödemeleri Hakkında.
 

Beraat Eden ve Kendini Vekille Temsil Ettiren Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretleri Hakkında Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile yaptığımız yazışmaya alınan 08.05.2020 günlü ve 99343242-612.99.00-E.305/1145 sayılı yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilen ödeneğin Adalet Bakanlığı Mahkemeler Bütçesine tahsis edilmesini takiben, ödeneklerin Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama birimlerine bekletilmeksizin gönderileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.  

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 08.05.2020 günlü yazısı.

 

Son Duyurular

 • Ceza ve infaz kurumları girişlerinde HES kodu uygulaması hakkında TBB 2020/75 sayılı duyurusu hk.
  22.9.2020 09:25:33
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18.08.2020 Günlü 90822 Sayılı, “Vergi Tevkifatı ve Mahsubu” Konulu Yazısı ile ilgili TBB 2020/73 sayılı duyurusu.
  14.9.2020 18:41:45
 • 7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
  29.7.2020 17:03:52
 • Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 08.07.2020 günlü ve 60482426/4379/7459 sayılı yazısı ve eki Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 07.07.2020 tarihli ve 173 sayılı kararının bir örneği ile ilgili TBB 2020/60 sayılı duyurusu
  24.7.2020 08:36:08
 • Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Hakkında TBB 2020/57 sayılı duyurusu
  16.6.2020 10:45:31
 • Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın; “Korona Virüs (Covid-19) Salgını Tedbirleri” konulu 04.06.2020 günlü ve 86420598-399/3371 sayılı yazı Hk. T.B.B 2020/56 sayılı duyurusu
  15.6.2020 17:11:47
 • Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Ödemeleri Hakkında TBB 2020/53 sayılı duyurusu.
  8.6.2020 10:58:49
 • Makbuztek Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Tanıtım Kampanyası Hakkında T.B.B 2020/19 sayılı duyurusu
  5.3.2020 11:53:42