Adalet Bakanlığı Tarafından 24.11.2019 Tarihinde Yapılan Arabuluculuk Sınavı Hakkında T.B.B 2019/76 sayılı duyurusu

27.12.2019 11:36:35
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 25.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2019/76
 


Konu: Adalet Bakanlığı Tarafından 24.11.2019 Tarihinde Yapılan Arabuluculuk Sınavı Hakkında.

Adalet Bakanlığı tarafından 24.11.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavına ilişkin olarak anılan Bakanlığa yazılan 18.12.2019 günlü ve 28424 sayılı yazımızın bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazımızda özetle; arabuluculuk sınavına girmiş ve 70 asgari puanı aldığı halde kota sebebiyle arabulucu olmaya hak kazanamamış meslektaşlarımızın  mağduriyeti ifade edilmiş ve esasen  arabuluculuk eğitimini almış ve kanundaki diğer şartları taşıyan tüm avukatlara sınav şartı olmaksızın ve bir kotaya tabi tutulmaksızın arabuluculuk yapma hakkı tanınması gerektiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, arabuluculuğun yarı yargısal bir faaliyet olduğu da dikkate alındığında; idarenin arabuluculuk sicil ve disiplin iş ve işlemlerini bir başka kuruma devretmesine yönelik bir düşünce var ise, arabulucuların kahir ekseriyetinin avukat olduğu ve mevcut düzenleme uyarınca Avukatlık sıfatı ile arabuluculuk sıfatının aynı kişide birleşmesi mümkün bulunduğu gerçeği karşısında anılan iş ve işlemlerin Türkiye Barolar Birliği çatısı altında Barolarımız ile birlikte yürütülmesinin yerinde olacağına dair görüşümüz de Bakanlığa iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Adalet Bakanlığı'na Yazılan Yazı.

Son Duyurular

 • CMK GÖREVİ ALAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE;
  10.1.2020 10:05:54
 • AİHM İÇTÜZÜĞÜNÜN 1 OCAK 2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4 KASIM 2019 DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU
  9.1.2020 11:03:10
 • 2020 Yılı Baro Aidatı 1. Taksiti Ödemesi Hakkında Hatırlatma
  8.1.2020 16:31:51
 • Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Hakkında T.B.B. 2020/4 Sayılı duyurusu
  3.1.2020 13:53:26
 • Adalet Bakanlığı Tarafından 24.11.2019 Tarihinde Yapılan Arabuluculuk Sınavı Hakkında T.B.B 2019/76 sayılı duyurusu
  27.12.2019 11:36:35
 • "Karşı Yan Vekalet Ücreti Yatırılırken Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmasına İlişkin Yeni Düzenleme Hakkında Bilgi Notu" Hakkında TBB 2019/73 Sayılı Duyurusu
  17.12.2019 09:00:16
 • TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10.Maddesi Uyarınca Hakem Adaylarının Bildirilmesi Hakkında T.B.B 2019/71 Sayılı Duyurusu
  13.12.2019 08:50:47
 • AİHM Kararların İcrası Departmanında iki kişinin görevlendirilmesi hk.TBB 2019/69 sayılı duyurusu.
  12.12.2019 09:26:23