TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10.Maddesi Uyarınca Hakem Adaylarının Bildirilmesi Hakkında T.B.B 2019/71 Sayılı Duyurusu

13.12.2019 08:50:47
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 10.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/71

Konu: TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10.Maddesi Uyarınca Hakem Adaylarının Bildirilmesi Hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12.07.2019 günlü 2019-875 sayılı toplantısında aldığı karar gereği;  TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10. maddesi uyarınca, Barolara kayıtlı üyeler arasından, Yönerge'nin 15. maddesinde yer aldığı şekli ile en az on yıl fiilen serbest avukat olarak çalışmış ve halen Baroya kayıtlı kişilerden, son beş yıl içerisinde hakkında uyarma cezası hariç disiplin cezası verilmemiş olup ekte belirtilen Yönerge hükümlerine uygun özellikleri haiz olan avukatlar arasından seçilecek en fazla dört kişinin, hakem adayı olarak tespit edilerek on beş (15) gün içerisinde Birliğimize bildirilmesi,

Hakem adaylarının kimlik, iletişim bilgileri (cep telefonu ve mail adresleri dâhil) ile Yönerge şartlarını taşıdığını gösteren tüm bilgi ve belgelerinin bildirim ekinde gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10.Maddesi Metni

 

Son Duyurular

 • CMK GÖREVİ ALAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE;
  10.1.2020 10:05:54
 • AİHM İÇTÜZÜĞÜNÜN 1 OCAK 2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4 KASIM 2019 DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU
  9.1.2020 11:03:10
 • 2020 Yılı Baro Aidatı 1. Taksiti Ödemesi Hakkında Hatırlatma
  8.1.2020 16:31:51
 • Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Hakkında T.B.B. 2020/4 Sayılı duyurusu
  3.1.2020 13:53:26
 • Adalet Bakanlığı Tarafından 24.11.2019 Tarihinde Yapılan Arabuluculuk Sınavı Hakkında T.B.B 2019/76 sayılı duyurusu
  27.12.2019 11:36:35
 • "Karşı Yan Vekalet Ücreti Yatırılırken Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmasına İlişkin Yeni Düzenleme Hakkında Bilgi Notu" Hakkında TBB 2019/73 Sayılı Duyurusu
  17.12.2019 09:00:16
 • TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10.Maddesi Uyarınca Hakem Adaylarının Bildirilmesi Hakkında T.B.B 2019/71 Sayılı Duyurusu
  13.12.2019 08:50:47
 • AİHM Kararların İcrası Departmanında iki kişinin görevlendirilmesi hk.TBB 2019/69 sayılı duyurusu.
  12.12.2019 09:26:23