Türkiye Barolar Birliği 35.Olağan Mali Genel Kurulunda Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına eklenmesi talep edilen hükümlere ilişkin çalışma yapılması.

10.9.2019 15:39:41
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 03.09.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/54

Konu: Türkiye Barolar Birliği 35.Olağan Mali Genel Kurulunda Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına eklenmesi talep edilen hükümlere ilişkin çalışma yapılması.

Türkiye Barolar Birliği 35.Olağan Mali Genel Kurulunda delegeler tarafından görüşülmek üzere Divana sunulan ve Divan tarafından da Birliğimiz Yönetim Kurulu'na havale edilen öneride;

"- Ücretli çalışan avukat ile yanında çalıştığı avukat arasındaki sözleşmenin yazılı olması zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer nüshası taraflara, bir nüshası da işveren avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilir. Her baro bu sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında saklanır. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde Baroda saklanan nüsha esas alınır.

-Ücretli çalışan avukatın fazla mesai, haftalık ve yıllık izin, süt ve ebeveynlik izni hususları mevzuatta öngörülenlerden daha az olmamak kaydıyla sözleşmede düzenlenir.

-Ücretli çalışan avukatın baro aidatı, işveren avukat veya avukatlık ortaklığı tarafından ödenir.

-Taraflar arasındaki sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların, tarafların bağlı oldukları baroya kayıtlı avukatlardan oluşturulacak hakem heyeti tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen tahkim kuralları çerçevesinde çözümleneceğine ilişkin hüküm bulunması zorunludur.


-Ücretli çalışan avukatların SGK kayıtlarına girişlerinde "avukatlık meslek kodu" işaretlenir.

-Ücretli çalışan avukatın ücreti baroya kayıtlı olduğu yerde avukatlık mesleğinin onur ve vakarına yakışacak miktarın altında olamaz.


-İşveren avukat, ücretli çalışan avukat ile olan iş ilişkisinde meslek dayanışmasına ve mesleğin onuruna uymayan davranışlardan kaçınmaya özen göstermekle yükümlüdür. İşbu meslek kurallarında "meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler" başlığı, altında düzenlenen kurallar, işveren-ücretli çalışan avukat arasında da aynı şekilde geçerlidir." şeklindeki düzenlemelerin Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına eklenmesi talep edilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 17.05.2019 gün ve 2019-574 sayılı kararı uyarınca; Baronuzda konu hakkında çalışmaları bulunan ve katkı sunabilecek Baronuza kayıtlı bir meslektaşımızın isim ve iletişim bilgilerinin bildirilmesini, dileyen Barolarımızın konuyla ilgili Birliğimize rapor hazırlayarak bir ay içerisinde Birlik Başkanlığına sunmalarını rica ederim.


Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Son Duyurular

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi Hakkında Tbb 2020/11 sayılı duyurusu
  12.2.2020 11:34:28
 • Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümü Hakkında TBB 2020/10 sayılı duyurusu hk.
  11.2.2020 10:19:07
 • AİHM (Yazı İşleri Müdürlüğü'nde) iki kişinin, AİHM Kararların İcrası Departmanında iki kişinin görevlendirilmesi hk. T.B.B 2020/09 sayılı duyurusu
  29.1.2020 13:19:21
 • CMK GÖREVİ ALAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE;
  10.1.2020 10:05:54
 • AİHM İÇTÜZÜĞÜNÜN 1 OCAK 2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4 KASIM 2019 DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU
  9.1.2020 11:03:10
 • 2020 Yılı Baro Aidatı 1. Taksiti Ödemesi Hakkında Hatırlatma
  8.1.2020 16:31:51
 • Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Hakkında T.B.B. 2020/4 Sayılı duyurusu
  3.1.2020 13:53:26
 • Adalet Bakanlığı Tarafından 24.11.2019 Tarihinde Yapılan Arabuluculuk Sınavı Hakkında T.B.B 2019/76 sayılı duyurusu
  27.12.2019 11:36:35