Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi kapsamında düzenlenecek Eğitici Eğitimi hakkında T.B.B'nin 2019/50

29.8.2019 17:01:01
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 27.08.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/50

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında 5.000 Avukata yönelik eğitimler düzenlenecektir. İşbu eğitimlerde eğitici olarak görev almaya aday olmak üzere 150 meslektaşımıza Eğitici Eğitimi verilecektir.

 

Eğitici eğitimleri 3+3 gün olmak üzere toplam 6 gün sürecektir.  1 günden fazla devamsızlık yapan eğitici adaylarının projede eğitici olarak görev alabilmeleri mümkün değildir. Eğitici eğitimlerinin Ekim 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bağımsız uzmanlar tarafından eğitici adaylarına ön test ve son test uygulanacak, ve eğitici eğitimleri sırasındaki performansları doğrultusunda yeterlilikleri değerlendirilecektir. Yalnızca bu değerlendirmelerden geçebilen eğitici adayları eğitmen olarak görev alabileceklerdir.

 

Eğitici eğitimini alan adaylar içinden seçilecek olan meslektaşlarımızın görev alacakları eğitimlerin Ocak 2020 tarihinde başlaması ve 1 yıl süre ile devam etmesi öngörülmektedir. 

Görevlendirilecek eğiticiler proje bütçesinde öngörülen günlük çalışma ücretlerine tabi olarak görev yapacaklardır.

 

Başvuru belgeleri:

İşbu belgelerin tam olarak sunulmadığı başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

 

Başvuru yöntemi:

 • Usulünce doldurulmuş başvuru belgelerinin en geç 13 Eylül 2019 Saat 18.00'a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında (ihem@barobirlik.org.tr)  iletilmesi gereklidir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır.

Başvuru koşulları:

 • Meslekte en az 5 yıl deneyim;
 • Türkiye’deki insan hakları davaları ve AİHM içtihadı konusunda bilgili olmak;
 •  Yukarıda verilen tahmini proje takvimi doğrultusunda eğitici olarak görev yapmaya uygun olmak
 • İnsan hakları alanında herhangi bir eğitim almış ve/veya vermiş olmak

zorunludur. Bu zorunlu koşulları taşımayan meslektaşlarımızın eğitici eğitimlerine katılabilmeleri mümkün değildir.

 • İnsan hakları alanında yüksek lisans ve/ya doktora yapmış olmak;
 • AİHM ve AYM ile ilgili uygulama deneyimine sahip olmak;
 • Avrupa Konseyi kapsamındaki geçmiş eğitim faaliyeti ve/veya proje deneyimlerine katılmış olmak

tercih sebebidir.

 

Başvuru değerlendirme usulleri:

 

Aday eğitici listesi için 150 asil, 20 yedek meslektaşımız aşağıda açıklanan usuller takip edilerek Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından oluşturulacak bir komisyon vasıtasıyla belirlenecektir.

 

Adaylar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir (Başvuru Formu – 70 puan, CV ve Motivasyon mektubu – 30 puan).

 

Eşit puan alan adaylar arasında kadın adaylar tercih edilecektir.

 

Eşit puan alan adaylar arasında İnsan hakları alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış adaylar tercih edilecektir.

 

"Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirilen eğitici adayı başvuru süreçlerinin meslektaşlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Ek: Başvuru formu

 

Son Duyurular

 • 7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
  29.7.2020 17:03:52
 • Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 08.07.2020 günlü ve 60482426/4379/7459 sayılı yazısı ve eki Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 07.07.2020 tarihli ve 173 sayılı kararının bir örneği ile ilgili TBB 2020/60 sayılı duyurusu
  24.7.2020 08:36:08
 • Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Hakkında TBB 2020/57 sayılı duyurusu
  16.6.2020 10:45:31
 • Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın; “Korona Virüs (Covid-19) Salgını Tedbirleri” konulu 04.06.2020 günlü ve 86420598-399/3371 sayılı yazı Hk. T.B.B 2020/56 sayılı duyurusu
  15.6.2020 17:11:47
 • Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Ödemeleri Hakkında TBB 2020/53 sayılı duyurusu.
  8.6.2020 10:58:49
 • Makbuztek Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Tanıtım Kampanyası Hakkında T.B.B 2020/19 sayılı duyurusu
  5.3.2020 11:53:42
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi Hakkında Tbb 2020/11 sayılı duyurusu
  12.2.2020 11:34:28
 • Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümü Hakkında TBB 2020/10 sayılı duyurusu hk.
  11.2.2020 10:19:07