BAROMUZ KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

20.03.2021 15:27:14

BAROMUZ KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İLE İLGİLİ
BASIN AÇIKLAMASI

 

19 Mart 2021 tarihinde yayımlanan "Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Anayasa’ya aykırı olup Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesinin bize verdiği yetki ve sorumlulukla İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkıyoruz.

 

Anayasa’nın 90. maddesi gereği usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş olan uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir ve 87. maddesi gereği kanunların yürürlükten kaldırılması TBMM’nin görevidir. Anayasa’nın 104. maddesi ile temel hakların, kişi hakları ve ödevlerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddede, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanunun çelişmesi halinde normlar hiyerarşisi gereği kanunun uygulanacağı emredilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi hukuka ve Anayasa’ya aykırı olup, yürütme organı tarafından yasamanın yetkisinin gaspı niteliğindedir. T.C. Anayasası’nda yer alan amir hükümler gereği İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir. Yargının kurucu unsuru olan avukatlar olarak, Cumhurbaşkanlığının da Anayasa’ya ve hukuka uymak zorunda olduğunu hatırlatıyor; Muğla Barosu olarak İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkıyoruz.

 

Unutulmamalıdır ki; İstanbul Sözleşmesi, temelinde bir insan hakları sözleşmesidir ve kadınların şiddetten uzak ve ayrımcılığa uğramadan yaşaması için vazgeçilmezdir. Amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddetin ve ayrımcılığın tüm biçimlerinin yok edilmesi ve kadın ile erkek arasında eşitliği sağlamak olan; bununla birlikte, şiddete maruz bırakılanları korumak, güvenliğini sağlamak, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını yeniden tesis etmek olan İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararı tarihi bir hatadır.

 

İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkmak, insan haklarına karşı çıkmaktır. İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararı hukuka aykırıdır ve hükümsüzdür. Muğla Barosu olarak, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarını, TBMM’yi, siyasi partileri, yerel yönetimleri İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya ve uygulamaya çağırıyoruz.

 

Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu