SAVUNMA SUSTURULAMAZ BARİKATLAR AVUKATLARI DURDURAMAZ!

22.06.2020 09:28:44

SAVUNMA SUSTURULAMAZ BARİKATLAR AVUKATLARI DURDURAMAZ!

 

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Misafirler,


Yazılı ve Görsel Basınımızın değerli temsilcileri,


Siyasal İktidar bir süredir baroların seçim sistemini değiştirmek ya da çoklu baro diye isimlendirilebilecek bir yapılanma üzerinde çalışmalar yürütmektedir.


Bu yanlıştan dönülmesi amacıyla baro başkanımız Avukat Cumhur Uzun’un da aralarında bulunduğu pek çok baro başkanının 19 Haziran 2020 tarihinde Ankara’ya doğru başlatmış olduğu “SAVUNMA YÜRÜYOR” eylemi Ankara girişinde Polis tarafından hukuka aykırı bir şekilde barikat kurularak engellenmiş - durdurulmuştur.


Yüzotuz bin avukatın 83 milyon vatandaşın hakları için yürüyen baro başkanları kendi ülkelerinin başkentine girememektedirler.


Bu durum Türk Hukuk Tarihine Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir!


Ortaya çıkan görüntüler demokrasi ve hukuk mücadelemiz için utanç kaynağıdır.


Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devletidir!


Anayasamızın 25.maddesine göre “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.”


Anayasamızın 26. Maddesine göre “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.”


Ve yine Anayasamızın 34.maddesinde de belirtildiği gibi “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. “


Bu çerçevede Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşünün ve ifade özgürlüğünün engellenmesi anayasal bir suçtur.


Bu hakkı engelleyenler tarih önünde utanacaklardır.


Bu günde dahi Baro Başkanlarının karşısında duran, hatta geçtiğimiz günlerde baro başkanlarını hedef gösteren Barolar Birliği başkanı Av.Metin Feyzioğlu, bu utancın baş sorumlularındandır.


Haklı ve onurlu yürüyüşünü tamamlayan Baro Başkanlarının Atamızın Huzuruna çıkmasına, ve hatta Ankara’ya bile girmesine izin verilmezken Avukat Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’e ziyarette bulunması, barikatlar ardında durdurulan Baro başkanlarının karşısında durduğunun göstergesi olup temsil ettiği makamın değerleri ile büyük bir çelişki içermektedir.


Av.Faruk Erem’lerin, Av.Özdemir Özok’ların ve daha birçok kıymetli başkanların başkanlık ettiği Türkiye Barolar Birliği’nin mevcut başkanı, Avukatlık yasasını bizzat çiğnemiştir.


Bizi temsil etmediğini defalarca dile getirdiğimiz birlik başkanını yeniden ve derhal istifaya davet ediyoruz.


Baro Başkanlarının hak arama yürüyüşünü hukuka aykırı bir şekilde engelleyen siyasal iktidarı bu yanlışından derhal dönmeye ve hukuk devleti olmanın gereklerine uygun hareket etmeye davet ediyoruz.


Mücadelemiz bağımsız savunma- bağımsız yargı içindir. Bu mücadeleyi sonuna kadar hep birlikte sürdüreceğiz.

 

SAVUNMA SUSTURULAMAZ BARİKATLAR AVUKATLARI DURDURAMAZ!