ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLAMAZ

16.4.2020 09:12:09
ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLAMAZ...
 
 
18 yaşın altındaki her birey ÇOCUKTUR ve bu nedenle onun RIZASINDAN bahsedilemez!
 
Bunun aksini söylemek, uluslararası kabul gören çocuk haklarının ihlal edilmesi anlamına gelir.
 
Bu söylem beraberinde çok vahim neticeleri getirir. 
 
Çocuk evlilikleri YASAL hale gelir. 
 
Reşit olmayan çocuklarla cinsel ilişkide bulunmak YASAL hale gelir.
 
Çocuğun cinsel istismarı YASAL hale gelir.
 
Böylesine vahim bir yasa teklifinin gerekçesini “aile bütünlüğünü” korumaya dayandırıyorlar. 
 
Oysa, tam tersine aileler bu yüzden hızla dağılacaktır.  
 
Zira, yasal hale gelen çocuk evlilikleri nedeniyle namus cinayetleri artacaktır. 
 
18 yaşın altında bir kız çocuğuyla cinsel ilişkide bulunmayı yasallaştırmak, kadına yönelik şiddetin de artmasına hizmet eder.
 
2016 yılından bu yana gündeme getirilen ama her seferinde toplumu infiale düşüren tepkilerin neticesinde geri çekilen tekliflere atıfta bulunuyoruz.
 
Ve diyoruz ki, AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLAMAZ !
 
Bir kez daha çocukların ve kadınların hakları için onlarla birlikte mücadele edeceğimizi, yanlarında olacağımızı söylemek istiyoruz.
 
 
Muğla Barosu Çocuk Hakları Komisyonu