legal
LEGAL
2021 - 2022 FAALİYET VİDEO

HABERLER

 • MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
  MİRAS HUKUKU 10 ARALIK 2022 CUMARTESİ SAAT 13:00
 • BASIN AÇIKLAMA METNİ...
  Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, eş zamanlı olarak ilçe adliyelerinde ve Muğla Adliyesinde bugün saat 11:00'da basın açıklaması yapılmıştır.
 • BASIN AÇIKLAMASI
  Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, eş zamanlı olarak ilçe adliyelerinde ve Muğla Adliyesinde bugün saat 11:00'da basın açıklaması yapılmıştır.
 • BASIN AÇIKLAMASI
  Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu

DUYURULAR

 • Baro Levhasına Veya Staj Listesine Yazılma Talebinde Bulunan Adayların Başvuru Sırasında İbraz Ettikleri Tek Hekim Raporları İle İkametgah Belgesi Hakkında TBB 2022/73 Sayılı Duyurusu
  5.11.2022 18:37:06
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/72 sayılı duyurusu
  5.11.2022 18:34:10
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. Maddesinin Danıştay Kararı İle İptali Hakkında TBB 2022/62 Sayılı Duyurusu
  15.09.2022 08:39:42
 • KEP Üzerinden Gönderilen Başvuru Evrakları Hakkında TBB 2022/61 Sayılı Duyurusu
  14.09.2022 08:42:04
 • HABER-SEN Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Yazısı Hakkında TBB 2022/60 Sayılı Duyurusu
  13.09.2022 08:25:58
 • Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Beraat Vekalet Ücretleri ile Mahkeme İlamları Üzerine Yapılacak Olan Ödemeler ile ilgili TBB 2022/57 Sayılı Duyurusu
  25.08.2022 10:57:11
 • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Adalet Bakanlığı’na yönelik Tavsiye Kararı Hakkında TBB 2022/50 Duyuru Sayılı Duyurusu
  11.07.2022 14:39:45
 • 6183 Sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması hk. TBB sayılı duyurusu.
  27.06.2022 15:22:43

HIZLI ERİŞİM