Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.12.2021 tarihli ve 2021/1342 sayılı Kararı Hakkında TBB 2022/9 Sayılı Duyurusu

8.02.2022 08:45:45
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 01.02.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/9

 

Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.12.2021 tarihli ve 2021/1342 sayılı Kararı Hakkında.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yazısı ekinde Birliğimize iletilen Kurul kararında “Borç takiplerinde, borçlu kişiler dışındaki kişilerin cep telefonlarını hukuka aykırı şekilde elde eden, bu numaralara kendisi ile ilgisi olmayan borç sebebiyle ileti gönderen, ya da bu numaraları aramak suretiyle 6698 sayılı Kanun açısından hukuka aykırı veri işleme faaliyetinde bulunan ve aksini ispat edemeyen veri sorumlusu avukatlar hakkında” 6698 sayılı Kanun uyarınca idari işlem tesis edileceği karara bağlanmıştır.     

Sözü edilen kararın bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmekte olup, Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Yazısı

Son Duyurular

 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında TBB 2022/34 Sayılı Duyurusu
  27.04.2022 10:36:54
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/27 Sayılı Duyurusu
  21.04.2022 10:50:08
 • TBB İktisadi İşletmesi tarafından satışa sunulan e-imza satış fiyatı hk. 2022/20 sayılı duyuru
  1.04.2022 09:25:04
 • UNHCR işbirliğinde kurulan Tercüme Destek Hattı hk.TBB 2022/19 sayılı duyurusu
  22.03.2022 11:46:09
 • Türkiye Sigorta Birliği’nin 03.02.2022 tarihli “Karşı Vekâlet Ücretlerinde Vergi Kesintisi Uygulamaları ve Belgelerinin Düzenlenmesi” konulu yazısı hakkında TBB'nin 2022/15 sayılı duyurusu
  2.03.2022 16:27:09
 • Türkiye Sigorta Birliği’nin 03.02.2022 tarihli “Karşı Vekâlet Ücretlerinde Vergi Kesintisi Uygulamaları ve Belgelerinin Düzenlenmesi” konulu yazısı hakkında TBB 2022/14 sayılı duyurusu
  16.02.2022 10:32:37
 • Adli ve İdari Yargı Birimlerince Hazine Aleyhine Hükmedilen Ödemeler Hakkında TBB 2022/13 Sayılı Duyurusu
  10.02.2022 13:15:12
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.12.2021 tarihli ve 2021/1342 sayılı Kararı Hakkında TBB 2022/9 Sayılı Duyurusu
  8.02.2022 08:45:45