Yargıtay Birinci Başkanlığı İçtihat Kararı Hakkında TBB 2020/86 sayılı duyurusu

21.12.2020 11:23:14
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 24.11.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/86

Konu: Yargıtay Birinci Başkanlığı İçtihat Kararı Hakkında.


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 19.06.2020 günlü  2019/4 Esas,  2020/1 Karar sayılı kararının 11.11.2020 tarih ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığına ilişkin Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 12.11.2020 günlü 3463 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.     

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Yargıtay Birinci Başkanlığı Yazısı

Son Duyurular

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği hk. TBB 2020/3 sayılı duyurusu
  14.1.2021 11:48:15
 • Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında TBB 2021/2 Sayılı Duyurusu
  14.1.2021 11:45:54
 • Yargıtay Birinci Başkanlığı İçtihat Kararı Hakkında TBB 2020/86 sayılı duyurusu.
  21.12.2020 11:23:14
 • 256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması
  20.11.2020 14:39:07
 • Avukat Kimliklerinin Bankacılık İşlemlerinde Resmi Kimlik Sayılması Hakkında TBB 2020/80 sayılı duyurusu.
  19.10.2020 10:10:41
 • Tüketici Hakem Heyetleri Hakkında TBB'nin 2020/77 sayılı Duyurusu
  1.10.2020 10:33:44
 • Makale Çağrısı Hakkında TBB'nin 2020/79 sayılı Duyurusu
  1.10.2020 10:33:44
 • Ceza ve infaz kurumları girişlerinde HES kodu uygulaması hakkında TBB 2020/75 sayılı duyurusu hk.
  22.9.2020 09:25:33