Ülkemizde son dönemde maalesef giderek artan Avukatlara yönelik......

28.1.2019 08:59:29

28.01.2019

 

KAMUOYUNA

 

Ülkemizde son dönemde maalesef giderek artan Avukatlara yönelik Anayasa ve CMK’a aykırı tutum ve davranışlara bir yenisinin daha eklenmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Kamuoyuna yansıdığı üzere, 24 Ocak 2019 tarihinde İstanbul 28.Ağır Ceza Mahkemesinde; Av. Oya Meriç Eyüboğlu, Mahkeme Başkanı tarafından çağırılan özel güvenlik görevlileri marifetiyle, duruşma salonundan zorla çıkarılmış, Avukatın savunma yapma hakkı kısıtlanmıştır.

T.C. Devleti, bir hukuk devletidir. Hiçbir mahkeme, makam Anayasa’ya aykırı davranışta bulunamaz. Yargıçların, savunma hakkını en geniş manada tanıyıp savunma hakkına saygı duyması gerekirken, tam tersi bir tutumla savunmayı engellemesi, duruşma salonu dışına çıkarması “Hukuk Devleti İlkesi” ile bağdaşmaz.

Avukatlar, yargının temel unsuru olup savunmanın susturulması çabaları T.C. Anayasasına, temel hak ve özgürlüklere ilişkin temel insan hakları sözleşmelerine ve Avukatlık Yasasına açıkça aykırıdır.

Giderek artan bir düzeyde Avukatların mahkemelerde susturulması, duruşma salonlarından dışarıya çıkarılması yönündeki karar ve uygulamalar, yalnız Avukatlara değil, Avukatların temsilcisi olduğu savunma makamına, hakkını arayan bireylere ve nihayetinde Adaletin kendisine yapılan bir saldırıdır, ihlaldir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunan adalet savunucularıdır. Avukatlara yönelik haksız ve yanlış uygulamalar, hukukun vazgeçilmez uygulayıcıları olan avukatlık mesleğine, hukuka ve adalet sistemine de zarar vermek demektir. Bu tutum ve davranışlar ise kabul edilemez.

Muğla Barosu olarak, Avukatlık mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik haksız söz ve eylemlerin her zaman karşısında olduğumuzu, yaşanan bu olay ile ilgili olarak meslektaşımız ve haksızlığa uğrayan tüm avukatlar ile dayanışma içerisinde olacağımızı beyan eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

 

 

Muğla Barosu Başkanlığı