GENİŞLETİLMİŞ EGE VE MARMARA BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

15.8.2018 09:15:09
  • Büyük Font
  • Küçük Font
  • Sayfayı Yazdır
GENİŞLETİLMİŞ EGE VE MARMARA BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

Genişletilmiş Ege ve Marmara Baro Başkanları Toplantısı, 10-11 Ağustos 2018 tarihlerinde Aydın Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 

 

GENİŞLETİLMİŞ EGE-MARMARA BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 11 AĞUSTOS 2018

11 Ağustos 2018 tarihinde Aydın Barosu evsahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Ege-Marmara Baro Başkanları Toplantısı'na katılan Baro Başkan ve temsilcileri, aşağıdaki hususları kamuoyuna duyurmayı gerekli görmüşlerdir:
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizi değerlendiren Baro Başkanları, bir süper gücün emperyalist küstahlığı ile karşı karşıya bulunduğumuzu tespit etmektedirler. Bu aşamada, gelinen noktaya dair eleştirilerini saklı tutan baro başkanları, krizin aşılması bağlamında iktisaden yapılması gereken düzenlemeleri yeterli kılabilecek en önemli değişikliğin, “yapısal reform” başlığı altında “yargı reformu” olduğuna işaret etmektedirler. Yargının güvenilir olabilmesi, onun bağımsız ve tarafsız olması ile olasıdır. Baro Başkanları, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında, sadece kendi yurttaşlarına değil, dünya kamuoyuna da güvence verilmedikçe, krizin aşılabilmesinin olası bulunmadığı kanısındadırlar.
Bu bağlamda; 16 Nisan ve 24 Haziran süreçlerinin ihtiva ettiği“rejim değişikliği”, somut görüntü itibariyle hukuk devleti iddiasını yok etmiştir. Özellikle de, kuvvetler ayrılığının birliğe dönüştüğü bir düzlemde, devlet yönetiminde hukuk ağırlığı yitirilmiştir. Hukuk, krizlerin aşılmasının momentumudur. Onu krizin bir parçası ve nedeni olarak görüp gözetmek ve siyasal stratejilerin uygulama alanı olmaya yöneltmek, hukuk güvensizliği yaratacaktır ki, orada bunalım da kaçınılmaz olacaktır. Yürütmenin siyaseten ihtiyaç duyduğu zamanlarda, bizzat yürütme tarafından atananların tutuklama ve tahliye kararı verdiği bir düzlemde, kutsiyet atfettiğimiz pek çok değer tahrip olmaktadır. Başka ülkelerin başbakanlarının ülkemizi ziyaretlerinde, cezaevindeki yurttaşını alıp götürebildiği ortamlar, yargı sözcüğünün anlamını değiştiren uğraşlardır.
Yargı bileşenlerinden hakim ve savcıların mesleğe kabulü ile başlayan, atama ve yer değiştirmelerinden disiplin soruşturmalarına kadar uzanan geniş bir açının güven vermediği atmosferde, hukuk gelişip serpilmez, yetişip büyümez. Laik eğitim düzeninden hızla uzaklaşılmış olması bu gerçekliğe eklemlenince, gelinen noktanın vahameti de büyümektedir. Nitekim, yüzden fazla hukuk fakültesinin yetersiz eğitimlerinin geleceği biçimlendirmesi olası ise, bu biçimlenmenin ideal olamayacağı son derece belirgindir. Son kez YÖK tarafından alınan karar ile, üniversite tercihlerinde hukuk fakültelerinin ilk 190.000 düzeyine çıkartılmış olması da, geleceğin tahayyülü açısından iyimser olmayı güçleştirmektedir.
Baro Başkanları, bir yargı reformuna olan ihtiyacı ifade etmeyi, bugün tarihe düşülen not olarak değerlendirmekte ve önemsemektedir.
Ülkemizde 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle OHAL rejiminin sona ermiş olmasını değerlendiren Baro Başkanları, anayasaya aykırı olarak yapılan değişiklik ile OHAL’in 3 yıl süre ile uzatıldığını tespit etmektedirler. Kamu görevlilerinin kovuşturmasız ve savunmasız olarak görevden alınması ve gözaltı sürelerinin anayasaya rağmen uzatılması, yeni dönemin hukuk algısını ortaya koymaktadır. OHAL sürecinin yarattığı insan hakları ihlallerinin aşılmasının, hukuk güvenliğinin yeniden tesisi ile mümkün olabileceği gözetilmemiştir. Keza, süreç içerisinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin düzenlemeleri de, anayasaya aykırı bir dizi değişiklik içermektedir.
İdare Mahkemelerine atanacak yargıçların hukukçu olması zorunluluğuna dair % 20’lik oranı kaldıran, herhangi bir fakülteden mezun olan herkesin hakim olmasının yolunu açan, bakan yardımcılarının Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıda görev alabilmelerine olanak sağlayan düzenlemeler de aynı algının sonucudur.
Baro Başkanları, gerek içinde bulunduğumuzu koşulları ve gerekse geleceğe yönelik öngörülerinin süreçlerini değerlendirirken, avukatlık mesleğine ilişkin siyasal iktidar kaynaklı karşıtlığın süregeldiğini işaret etmektedirler.
Avukatlar tarihsel süreçlerde, otoriterleşmenin en temel göstergelerinden birisinin, bu mesleğe yönelen saldırılar olduğunun bilincindedir. Sıkıyönetimler, DGM’ler, Özel Yetkili Mahkemeler, Sulh Ceza Hakimlikleri ve OHAL süreçlerinden aldığımız derslerle uluslar arası alandaki göstergeler, bu gerçekliği tüm çarpıcılığı ile ortaya koymaktadır. Ancak aynı göstergeler, olağanüstü dönemlerde avukatlara ve onların örgütü olan Barolara mücadeleyi dayatmaktadır. Baro Başkanları, bu süreçte de aynı yöntemi uygulamayı tarihsel bir görev olarak görmektedirler.
Baro Başkanları, içinde bulunduğumuz kritik dönemde avukatların mesleki sorunlarını geniş bir çerçevede tartışmış olmalarına karşın, içinde bulunduğumuz bu kriz ortamında sorunları kamuoyu ile tartışmak yerine, çözüm önerileri konusunda vardıkları görüş birliğine dair kararlılıklarını vurgulamışlardır.
Hukuk Devleti idealimiz gerçekleşene kadar mücadele edeceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ADANA BAROSU BAŞKANI
AV.VELİ KÜÇÜK
AFYON KARAHİSAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AV. CANAN KESTİOĞLU
ANKARA BAROSU BAŞKANI
AV.HAKAN CANDURAN
ANTALYA BAROSU BAŞKANI
AV.POLAT BALKAN
AYDIN BAROSU BAŞKANI
AV.GÖKHAN BOZKURT
BALIKESİR BAROSU BAŞKANI
AV.EROL KAYABAY
BURSA BAROSU BAŞKANI
AV.GÜRKAN ALTUN
ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI
AV.BÜLENT ŞARLAN
DENİZLİ BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AV.HALİL AKÇİL
EDİRNE BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI
AV.KAAN POLAT
HATAY BAROSU BAŞKANI
AV.EKREM DÖNMEZ
ISPARTA BAROSU BAŞKANI
AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
İSTANBUL BAROSU BAŞKANI
AV.MEHMET DURAKOĞLU
İZMİR BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI
AV.MUSTAFA ÇETİN
KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI
AV.TURGAY HINIZ
KOCAELİ BAROSU BAŞKANI
AV.SERTİF GÖKÇE
MANİSA BAROSU BAŞKANI
AV.ALİ ARSLAN
MERSİN BAROSU BAŞKANI
AV.BİLGİN YEŞİLBOĞAZ
MUĞLA BAROSU BAŞKANI
AV. CUMHUR UZUN
SAKARYA BAROSU BAŞKANI
AV.ZAFER KAZAN
UŞAK BAROSU BAŞKANI
AV.GÜRCAN SAĞCAN
YALOVA BAROSU BAŞKANI
AV.HAKAN GERGEROĞLU

Fotoğraf Galerisi