BARO BAŞKANIMIZ AV. CUMHUR UZUN'UN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI

5.4.2018 13:53:13
  • Büyük Font
  • Küçük Font
  • Sayfayı Yazdır
BARO BAŞKANIMIZ AV. CUMHUR UZUN'UN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI

T.C.
  MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI

 

  Kutsal savunmayı kendisine meslek edinmiş, demokrasinin, insan hakları ve hukuk devletinin yılmaz savunucusu, özgürlük savaşçısı, hak arayıcısı avukat arkadaşlarım, çok değerli meslektaşlarım, can dostlarım.

  5 Nisan “Avukatlar Günü” nedeniyle düzenlediğimiz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kutsal emaneti Cumhuriyetimize  bağlılığımızın ifadesi olarak burada, bu anıtta gerçekleştirmekte olduğumuz törenimize, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

  Yüz yıllardan bu yana her toplumda Adalet devletin temeli olmuştur. Adil yönetim ve yöneticiler uzun yıllar varlıklarını sürdürebildikleri halde, hak – hukuk tanımaz, toplumun adalet duygularını görmezden gelen yönetimler ve bu yönetimlerin egemen olduğu devletler yıkılmış, yok olmuş ve tarihten silinmişlerdir.

  Toplum yaşamı için bu denli önemli olan Adaletin değeri, ne yazık ki ancak yokluğunda hissedilmektedir. Bu nedenle, değerinin zaman zaman iyi anlaşılmadığı, öneminin yeterince bilinemediği haller yaşıyoruz.

  Oysa, her kim olursa olsun, adaletin değerini tam olarak bilmeli ve onu koruyup güçlendirmek için var gücüyle çalışmalıdır. Toplumsal huzurun ve mutluluğun vazgeçilmez kaynağı adalettir.

  Toplum yaşamı için vazgeçilmez önemdeki adaletin, gerçek anlamda sağlanabilmesinin tek yolu ise, adalet aranan yerin, hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir hukuk devleti olmasıdır.

  Hukukun üstün tutulmadığı, hukuk devleti ilkelerinin tam ve gerçekçi uygulanmadığı toplumlarda, şeklen bir adalet görüntüsü verilebilir ise de, bunun toplumsal mutluluğa hizmet eden gerçek adalet olduğundan asla bahsedilemez.

  Gerçek adaletin tecellisi için, öncelikle, bağımsız bir yargılama sisteminin mevcut olması gereklidir.

  Eğer yargı, bağımsız ve tarafsız değil ise, o yargıdan adalet doğmaz.

  Yargının tarafsız ve bağımsızlığı, yargıç güvenceleri ve teminatları ile olduğu kadar, özgür ve etkin kılınmış bir savunma ile mümkündür.

  İddia – savunma ve karar üçleminde, yapılan yargılamanın adil sonuçlar verebilmesi için savunmanın gücüne ihtiyaç vardır.

  İçinde savunma olmayan bir yargılamanın adil olduğundan ve  hatta bunun yargılama olduğundan bile bahsedilemez.

  Devlet eliyle iddialaştırılan olguda, yine devlet eliyle karar verilmesi, yani savunmaya hiç yer verilmeyen bir yargılama, adı yargılama olsa da yargılama olmaz, çıkan sonuç adil olmaz.

  İşte bu yüzden, savunma adil bir yargılamanın, yani adaletin olmazsa olmazıdır. Savunma yoksa, adalet yoktur.
   
  Öte yandan, iddianın devleti, hakimin bir başka yönden yine devlet kurumunun içinde yer aldığı yargılama faaliyetinde, devlet erki  dışında kalan kişileri, yani halkı, savunma temsil etmektedir.

  Savunma halk için, halkın adaleti için vardır.

  Savunmanın etkin ve güçlü kılınması, halkın, halkımızın güçlü kılınması anlamındadır. Halk için çalışan halkın hukuku için çabalayan herkes, savunmanın etkin, güçlü ve bağımsızlığını korumak ve kollamak zorundadır.

  Savunma, etkin, güçlü, özgür ve bağımsız olsun ki, halkın aradığı gerçek adalet , devletin temeli olan gerçek adalet sağlanabilsin.

  Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de savunma, biz avukatlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

  Görevimizi yaparken talep ettiğimiz, güçlü, etkin ve özgür savunma, şahsi bir ihtiyacımız olmayıp, halkımızın adalet ihtiyacının karşılanmasına yöneliktir. Şahsi beklentilerle değil, hak için, halk için güçlü savunma istiyoruz.

  Her türlü imkanı elinde bulunduran iddia karşısında, eşit silahlarla  adalet aramak isteyen, halk için güçlü savunma istiyoruz.

  Özgür olmayan yeterli de olamaz.

  Bağımlı bir savunma, gerçek adalete ulaştırmaz.

   Gerçek adaleti  arayan halk için, özgür ve tam bağımsız bir savunma istiyoruz.

  Halk için savunma, hak için savunma istiyoruz.

  Bunu devletimize sağlam temeller, insanımıza mutlu gelecekler sağlamak için istiyoruz.

  Yoktur kendimiz için bir talebimiz.

  Ne istiyorsak temsil ettiğimiz halkımız içindir. Bize balyozla da vursanız, sadece tok ve asil bir demir sesi duyarsınız. Çığlıklarımız halkımız içindir.

  Halkımız için, hak için, adalet ve hukuk için emek veren tüm dostların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun …
 
                                                         Av. Cumhur UZUN
                                                        Muğla Barosu Başkanı
 
 

 

 

   


 

Fotoğraf Galerisi