ÇOCUK ADALET SİSTEMİ UYGULAMALI EĞİTİMİ

10.1.2019 11:08:57
  • Büyük Font
  • Küçük Font
  • Sayfayı Yazdır
ÇOCUK ADALET SİSTEMİ UYGULAMALI EĞİTİMİ

   

  MUĞLA BAROSU 5-6 OCAK 2019 ÇOCUK ADALET SİSTEMİ UYGULAMALI EĞİTİMİ

  Muğla Barosu tarafından düzenlenen  “Çocuk Adalet Sistemi Uygulamalı Eğitimi” Çocuk Hakları Komisyon üyeleri ile Stajyer Avukatların katılımı ve  Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube  Müdürlüğünden , Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Merkezinden uzman görevlilerin katılımı ile 5-6 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

  Hacettepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , Ergen Sağlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman ‘ın “Adolesana Yaklaşım”  sunumu ile  katılımcılar çocukla iletişim teknikleri, çocuk ve ergen ruhsal gelişim süreçleri konularında bilgilendirilmiştir.

 

  İzmir Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Sabri Usta ve Çocuklar Alanında Çalışan Avukatlar Ağı Koordinatörü Av. Şahin Antakyalıoğlu, Çocuk Adalet Sisteminin temel ilkeleri kapsamında Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında suça sürüklenen çocuğun haklarının korunması ve adil yargılanmasına ilişkin temel ilkeler konusunda bilgilendirmiş ve katılımcılarla aktif değerlendirme yapılmıştır.

 

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı Koordinatörü Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Antalya Aile Mahkemesi Sosyal Hizmet Uzmanı Özgül Elitok, mağdur çocuk vakıaları üzerinden mağdur çocuğun adalet sisteminden beklentileri ve hakları konusunda sunum yapmıştır. Ayrıca çocuğa yönelik ihmal ve istismar olaylarının yargılama safhasında çocuğun örselenmeden ve hakları korunması için gereken yasal koşullar ve yükümlülükler değerlendirilmiştir. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde adli makam, idari kurum, sosyal çalışma görevlileri ve avukatların işbirliği içinde etkin ve çocuğu koruma odaklı yargılama süreci konularında aktif katılım sağlayan farkındalık ve eğitim çalışması yapmıştır.  

 

   Katılımcıların polis, jandarma, uzman psikolog ve avukatlardan oluşması ile her yönüyle kapsamlı değerlendirmeler yapılarak çocuk şube birimlerinde, savcılıkta ve mahkemelerde olması gereken uygulama, Adli Görüşme Odaları ve Çocuk İzlem Merkezlerinin zorunluluğu değerlendirilmiş, Muğla ili kapsamında uygulama teknikleri tartışılmıştır.

 

  SHU Özgül Elitok ayrıca “Sosyal Çalışma Görevlisinin Rol ve Sorumlulukları” sunumu ile sosyal çalışma görevlisinin çalışma ilkeleri ile görevleri, Sosyal İnceleme Raporu, mağdur çocuk ile görüşme teknikleri konusunda bilgilendirme yapmış, soruşturma ve kovuşturma safhalarında çocuk için sosyal hizmet görevlisi ve avukatın önemi değerlendirilmiştir.

 

  Yoğun süren eğitimin sonunda çocuk hakları alanında çalışan katılımcıların değerlendirmesi neticesinde;

 

  • Çocukların yargı sisteminin eksik bilgi ve donanımdan kaynaklanan sorunlardan etkilendiği,
  • Uzun süren soruşturma ve kovuşturma evrelerinde kurumların koordine olmadan yürüttüğü bu sürecin suça sürüklenen ve mağdur çocuğun haklarının ihlaline sebebiyet verdiği,
  •  Bu kapsamda; avukatın, adli ve idari kolluk biriminin, hakimin, savcının, sosyal hizmet uzmanının ve bu kapsamda önleyici, koruyucu hizmet veren tüm kurumların koordinasyon içinde çalışması ile çocuk adalet sisteminin temelini oluşturan çocuk mevzuatı ve uluslararası sözleşmelerinin uygulanabilirliğinin sağlanabileceği ve böylelikle çocuk koruma sisteminin işlerlik kazanacağı sonucuna varılmıştır.
Fotoğraf Galerisi