ELEKTRONİK TEBLİGAT HAKKINDA AÇIKLAMA

26.12.2018 10:31:35
  • Büyük Font
  • Küçük Font
  • Sayfayı Yazdır
ELEKTRONİK TEBLİGAT HAKKINDA AÇIKLAMA

 

 

Elektronik Tebligat Hakkında Açıklama

 

15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca, 01.01.2019 tarihinden itibaren, baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.


Avukatın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olan elektronik tebligat işlemi, PTT tarafından yürütülecektir.


Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 06.12.2018 tarihli Resmi Gazetede, “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yayımlanmıştır.


Yönetmeliğe göre, elektronik tebligat zorunluluğunun başladığı 01/01/2019 tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye Barolar Birliği, levhaya kayıtlı avukatlar adına, her avukatın kimlik numarasına göre elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT’ye başvuracaktır. Dolayısıyla avukatlara elektronik tebligat zorunluluğu, yılbaşından itibaren hemen başlamayacaktır.


Düzenleme ile getirilen elektronik tebligat adresi olup, daha önce alınmış olan Kayıtlı Elektronik Posta adresleri (KEP) adli işlemlerde geçerliliğini yitirmiş olacaktır.


Avukatlar adına oluşturulan elektronik posta adresinin avukatlara teslimi ise, daha sonra Türkiye Barolar Birliğince duyurulacak yolla sağlanacaktır.


Sistemin oluşturulması, işlerliği ve güvenliği yönünden Baromuzca Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı ve PTT nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, şu aşamada meslektaşlarımızın yapmaları gereken bir işlem bulunmamaktadır. Gelişen süreçlerle ilgili olarak bilgilendirme yapılacaktır.


Muğla Barosu Başkanlığı

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliğini görmek için tıklayınız.

Fotoğraf Galerisi