MUĞLA KADIN HAKLARI KOMİSYONU SON ZAMANLARA MEYDANA GELEN KADIN CİNAYETLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

28.9.2018 15:48:50
  • Büyük Font
  • Küçük Font
  • Sayfayı Yazdır
MUĞLA KADIN HAKLARI KOMİSYONU SON ZAMANLARA MEYDANA GELEN KADIN CİNAYETLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Basın  ve  kamu oyuna ;


12 Haziran 2018 tarihinde Yatağan’da ve geçtiğimiz haftasonu 22 Eylül 2018 tarihinde  Muğla Menteşe’de iki Kadın öldürüldü. Yatağan’da yaşayan Nur Ş. eşi, geçtiğimiz hafta sonu Menteşe’de yaşayan Fulya Arpat ise boşandığı eşi tarafından  öldürüldü. Kadınlara yönelik tehlike ve şiddet daima en yakınlarında olan erkekler tarafından uygulanmakta.


Kadına yönelik  erkek  şiddeti, toplumun her kesiminde  karşımıza  çıkıyor ve gün geçtikçe ciddi oranda artış gösteriyor. Şiddet her yerde; evde, işyerinde, sokakta, okulda, üniversitelerde, Kadınların yaşadıkları her alanda. 


Türkiye’de günde 3 kadın öldürülüyor.


Eşi, eski eşi ya da sevgilisi ya da aile fermanı vasıtası ile ailede bulunan erkek bireyler tarafından. Erkekler, kadınları kendi mülkiyetlerine ait olan birer obje haline dönüştürmüş, kadınların hayatta kalıp kalmayacaklarına dair hükümde bulunmaktalar. Gün geçtikçe de erkek şiddeti artmakta, çünkü mevcut siyasi sistem, mevcut toplumsal ve insançsal bakış açısı, erkekleri cesaretlendirmekte.


Aksayarak ve ataerkil bakış açısı ile görevlerini ifa eden kolluk birimleri; verilmeyen - geciktirilerek verilen tedbir ve önleyici kararları ve mahkemeler tarafından uygulanmayan yasalar, erkekleri cesaretlendirmektedir. 


Dolayısıyla bu tabloda beliren acı gerçek şu ki; erkek şiddetine dayanan kadınların katli (femicide), devlet taraflı faili destekleyen ve koruyan bir sessiz onay ve ödül şeklinde verilen cezalar ile sağlanmaktadır. 


Var olan ulusal ve uluslar arası yasaların UYGULANMAYIŞINI, mevcut tablo karşısında, failin işlediği suçu onaylamak ve ödüllendirmek olarak nitelendirmekteyiz.


Keza, ‘kadına karşı şiddetle mücadele’ kapsamında  farkındalığın arttırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği  hususunda devletin yükümlü olduğu politikaları gerçekleştirmesi hususu da dikkate alınarak, ağırlaştırıcı cezai hükümlerin uygulanması, indirim hükümlerinin “erkeği” korumak amaçlı değil, ceza hukuku kapsamında olması gerektiği esasta uygulanması, okullarda ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’nin zorunlu ders konusu edilmesi, Kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yaşayabilmelerini sağlayacak mekanizmaları hayata geçirerek, Kadınların YAŞAM HAKLARINI SAVUNACAK tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, ‘Kadın Sığınma Evleri’nin‘ açılması ve faaliyete geçirilmesi; ‘Kadın Danışma Merkezleri’nin’ kurulması ve faaliyete geçirilmesi,  ekonomik ve  sosyal alanda  kadınlara gerçek fırsat eşitliğinin sağlanması, eril ve cinsiyetçi zihniyete karşı mücadelenin arttırılması gerektiğini bir kez daha vurgulama ihtiyacı duyuyoruz! 


Muğla Barosu Kadın Hakları  Komisyonu olarak kadına karşı  işlenen her türlü suçların takipçisi olduğumuzu, adil yargılama savunusu ile Kadın ve çocukların Mahkemelerde eşit temsiliyetini sağlamak ve suçtan zarar görenleri güçlendirmek için destek olmaya devam edeceğimizi kamu oyunun bilgisine sunarız.  27.09.2018
                                                                  

 Saygılarımızla,

                                                             MUĞLA BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU

 

Fotoğraf Galerisi