Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hakkında T.B.B 2018/47 sayılı duyurusu

10.12.2018 09:05:30
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır
Ankara 07.12.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/47

Konu: Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hakkında.

 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin 5/1-ğ maddesi uyarınca Baro levhasına yazılı avukatlara tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Elektronik tebligat adresi, tek ve benzersiz olacak şekilde PTT tarafından oluşturulacaktır.       
Yönetmeliğin 6/1 maddesinde; "5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT'ye yapılır." düzenlemesi yer almaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, levhaya kayıtlı avukatlar adına elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT'ye başvuracaktır.

Daha önce meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemelerini talep etmiştik. Halen bilgilerini güncellemeyen meslektaşlarımızın 17.12.2018 tarihine kadar UHAP üzerinden bilgilerini güncellenmeleri gerekmektedir. 

Sistemin oluşturulması, işlerliği ve güvenliği yönünden Birliğimizce Adalet Bakanlığı ve PTT nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, ayrıca konu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Son Duyurular

 • Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında T.B.B 2019/23 sayılı duyurusu
  19.3.2019 10:34:37
 • Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi aday adaylığı hk. T.B.B 2019/25 sayılı duyurusu
  19.3.2019 10:34:37
 • Kafkas Üniversitesi Mezun Takip Sistemi Hakkında TB.B. 2019/22 sayılı duyurusu
  19.3.2019 09:39:07
 • İHEM Projesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa Konseyi'ne gerçekleştirilecek görevlendirmeler hk. T.B.B 2019/17 sayılı duyurusu
  4.3.2019 11:12:18
 • Müşteki/katılan veya onun adına avukatınca kanun yoluna başvurulmuş olup da başvuru geri alınmış veya istem reddedilmişse gerçekleşen giderlerin vekile değil müştekiye yükleneceği hakkında T.B.B. 2019/6 sayılı duyurusu
  16.1.2019 08:57:14
 • 2019 Yılı Baro Aidatı 1. Taksiti Ödemesi Hakkında Hatırlatma
  10.1.2019 09:47:32
 • Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında TBB 2018/52 Sayılı Duyurusu.
  28.12.2018 10:51:26
 • 6/11/2018 Tarihli ve 30587 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük İle Yapılan Bireysel Başvuru Formunda ve Başvuru Şartlarında Bir Takım Değişiklikler Hakkında T.B.B 2018/49 Sayılı Duyurusu.
  24.12.2018 14:50:24