Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hakkında T.B.B 2018/47 sayılı duyurusu

10.12.2018 09:05:30
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır
Ankara 07.12.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/47

Konu: Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hakkında.

 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin 5/1-ğ maddesi uyarınca Baro levhasına yazılı avukatlara tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Elektronik tebligat adresi, tek ve benzersiz olacak şekilde PTT tarafından oluşturulacaktır.       
Yönetmeliğin 6/1 maddesinde; "5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT'ye yapılır." düzenlemesi yer almaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, levhaya kayıtlı avukatlar adına elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT'ye başvuracaktır.

Daha önce meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemelerini talep etmiştik. Halen bilgilerini güncellemeyen meslektaşlarımızın 17.12.2018 tarihine kadar UHAP üzerinden bilgilerini güncellenmeleri gerekmektedir. 

Sistemin oluşturulması, işlerliği ve güvenliği yönünden Birliğimizce Adalet Bakanlığı ve PTT nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, ayrıca konu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Son Duyurular

 • Türkiye Barolar Birliği 35.Olağan Mali Genel Kurulunda Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına eklenmesi talep edilen hükümlere ilişkin çalışma yapılması.
  10.9.2019 15:39:41
 • İHEM Projesi kapsamında Üniversite ve/veya Enstitülerde araştırma yapmak isteyen meslektaşlarımıza yönelik destek hk. T.B.B'nın 2019/52 sayılı duyurusu
  29.8.2019 17:06:12
 • İHEM Projesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Avrupa Konseyi’ne gerçekleştirilecek görevlendirmeler hk. T.B.B'nın 2019/51 sayılı duyurusu
  29.8.2019 17:03:59
 • Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi kapsamında düzenlenecek Eğitici Eğitimi hakkında T.B.B.'nin 2019/50 sayılı duyurusu
  29.8.2019 17:01:01
 • 2019 yılı aidatı 2. taksiti ve T.B.B keseneği ödemesi hakkında hatırlatma
  16.7.2019 13:59:46
 • Adli ve İdari Yargı birimlerinde görülen, Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında T.B.B 2019/44 sayılı duyurusu
  3.7.2019 10:11:56
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.
  1.7.2019 09:25:32
 • Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında T.B.B 2019/23 sayılı duyurusu
  19.3.2019 10:34:37