İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği Seçimi Hk.

3.5.2017 08:54:01
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara 02.05.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/31


İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu kararı ile Birliğimizi temsil eden bir üyenin üyeliğinin düşürüldüğü bildirilmiştir. Düşürülen üyenin yerine İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu'nun Genel Kurulun oluşumu başlıklı 6.maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Birliğimizi temsilen, mesleğinde 10 yıl tecrübeli avukatlar arasından bir meslektaşımızın Baro Başkanları tarafından yapılacak seçimle "İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi" olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği seçiminin 12 Mayıs 2017 tarihinde aşağıda belirtilen esaslar kapsamında yapılması kararlaştırılmıştır:

 

Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi aday adayı olmak isteyenlerin 02.05.2017-09.05.2017 tarihleri arasında; başvuru dilekçesi, başvuru sahibinin barodaki sicil dosyasına göre fiili avukatlık yaptığı sürenin 10 yıldan fazla olduğunu gösteren belge, fotoğraf ve özgeçmiş ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

 

Adaylık başvuruları, TBB'nin www.barobirlik.org.tr adlı internet sitesinde yayımlanan Tahkim Merkezi Genel Kurul Üye Adayı Seçiminde Uygulanacak Esaslara İlişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı Kararı" nda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

 

Adaylık başvurularının Birliğimize 09 Mayıs 2017 tarihinde saat 17:00'a kadar teslim edilmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten önce posta ya da kargoya verilmiş olsa dahi belirtilen tarihten sonra Birliğimize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliğine seçilecek bir üyenin seçimi, 12.05.2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Av.Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi" nde yapılacaktır. Oy verme işlemi saat 09:00'da başlayacak ve saat 17:00'de sona erecektir. Sona erme saatinden önce 79 Baro Başkanının oy kullanması durumunda sandık açılarak oyların sayımına geçilecektir.

 

Seçim usul ve esasları ile adaylar ile ilgili diğer bilgiler Türkiye Barolar Birliği internet sitesi olan www.barobirlik.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Bu duyurunun adliyelerde baronuzun ilan panolarına tüm avukatların görecekleri şekilde asılması ve baronuzun web sitesinde yayınlaması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Son Duyurular

 • MUNZAM EMEKLİLİK HAKKINDA TBB'NİN 2017/54 SAYILI DUYURUSU
  16.8.2017 18:03:34
 • E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ilgili TBB'nin 2017/55 Sayılı Duyurusu
  16.8.2017 17:52:32
 • 2017 YILI BARO AİDATININ İKİNCİ TAKSİTİ OLAN 150 TL. VE 2017 YILI TBB BAŞKANLIĞI KESENEĞİ OLAN 97,60 TL İLE BİRLİKTE TOPLAM 247,60 TL’NİN 31.07.2017 TARİHİNE KADAR ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ MESLEKTAŞLARIMIZA HATIRLATIR, BU ÖDEMELERİN BARO VEZNESİNE YAPILABİLECEĞİ GİBİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BANKALARA DA YATIRILABİLECEĞİ SAYGIYLA DUYURULUR.
  10.7.2017 14:00:45
 • 24.11.2014 günlü 2014/97 sayılı Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hakkında T.B.B. Duyurusu
  23.6.2017 15:06:08
 • Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Aktüeryal Dengeleri ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 9-10 Haziran 2017 günlü toplantısında almış olduğu karar gereği..
  23.6.2017 15:02:35
 • 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması hk.
  20.6.2017 16:16:37
 • Meslekte Fiilen On Yılını Tamamlamış Avukatların Hizmet İçi Eğitim Programlarında Eğitici Olarak Görev Alabileceğine İlişkin T.B.B Duyurusu
  5.6.2017 09:18:05
 • Merkezi Takip Sistemi (MTS) hakkında T.B.B Duyurusu.
  15.5.2017 09:04:39