Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yapılan değişiklik hk. T.B.B 2019/58 sayılı duyurusu

2.10.2019 15:19:41
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/58

Konu: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yapılan değişiklik hakkında.

02.01.2017 gün ve 29936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 17. maddesinin 2. fıkrası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2018/599 İtiraz No'lu kararı gereği değiştirilmiş olup, hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 13 Eylül 2019 gün ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım. 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2018/599 YD İtiraz Nolu kararı gereği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yapılan değişiklik metni

Son Duyurular

 • 21.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 18.10.2019 tarih ve 2019/308 Karar sayılı kararı
  26.11.2019 08:41:31
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nın Elektronik Haciz İşlemleri Konulu Yazısı Hakkında T.B.B 2019/66 sayılı duyurusu
  26.11.2019 08:36:03
 • Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirilen eğitici adayı başvuru süreçleri hk. T.B.B'nin 2019/61 sayılı duyurusu
  9.10.2019 16:39:37
 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yapılan değişiklik hk. T.B.B 2019/58 sayılı duyurusu
  2.10.2019 15:19:41
 • Hukukçunun Eğitimi bağış kampanyası hk. T.B.B 2019/56 sayılı duyurusu
  2.10.2019 15:16:31
 • Türkiye Barolar Birliği 35.Olağan Mali Genel Kurulunda Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına eklenmesi talep edilen hükümlere ilişkin çalışma yapılması.
  10.9.2019 15:39:41
 • İHEM Projesi kapsamında Üniversite ve/veya Enstitülerde araştırma yapmak isteyen meslektaşlarımıza yönelik destek hk. T.B.B'nın 2019/52 sayılı duyurusu
  29.8.2019 17:06:12
 • İHEM Projesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Avrupa Konseyi’ne gerçekleştirilecek görevlendirmeler hk. T.B.B'nın 2019/51 sayılı duyurusu
  29.8.2019 17:03:59