Hergün gözümüzü yeni bir hukuksuzluğa açmak istemiyoruz, artık yeter diyoruz.

10.11.2016 12:07:59

BASINA VE KAMUOYUNA

            HER GÜN GÖZÜMÜZÜ YENİ BİR HUKUKSUZLUĞA AÇMAK İSTEMİYORUZ,
           ARTIK YETER DİYORUZ!

Emperyalizmin desteklediği dinci faşist 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk andan itibaren karşı durmaktan, demokrasinin ve parlamenter sistemin yanında yer almaktan, bir an bile tereddüt etmedik.


             Ülkede yıllarca sinsice budaklanmış, kökü dışarıda bulunan bu anlayışın, gerçekleştirmeye çalıştığı bu darbe girişiminin bertaraf edilmesi, bu anlayışın haksız olarak ele geçirdiği kadrolardan ayıklanması, anayasanın ve hukukun en etkin biçimde yeniden işler hale getirilmesi bakımından, tüm unsurları ile Cumhuriyete ve Demokrasiye gönül vermiş bir kurum olarak, girişilen çalışmaları desteklediğimizi çeşitli vesilelerle farklı mecralarda dile getirmiştik.


Ancak bu ad altında yapılan uygulamaların amacını aşarak, demokrasinin ve hukuk düzeninin tesisini sağlamaktan ziyade zaten sorunlu olan demokrasiyi ve hukuk düzenini ortadan kaldırmaya yönelen bir hal aldığını üzülerek gözlemlemekteyiz.
Yalnızca işbu darbe girişimi ile ilişkilendirilen kimselerle ve kurumlarla mücadele etmek bakımından kullanılacağı belirtilerek başlangıcında farklı anlayışların icazeti alınarak ilan edilen OHAL’in süresi nedensizce uzatılarak hukuka aykırı uygulamalar için yasal zemin oluşturulmuştur. Yalnızca yasa ile düzenlenip anayasal uygunluğu doğrulandıktan sonra uygulanabilecek hususlar, KHK’lar ile düzenlenerek anayasal düzenden alabildiğine uzaklaşılmıştır. Savunma hakkı kapsamında en önemli yere sahip olan avukatlık mesleği etkisizleştirilerek üstü kapalı olarak savunma hakkı tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Halk tarafından seçilmiş kişiler aynı anda bir merkezden yargıya talimat verildiği açıkça belli edilerek, yaka paça tutuklanarak kamu vicdanı örselenmiştir.


Yıllarca her tür yasa dışı oluşum ve kadrolaşma ile mücadele eden, ismi dahi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve dahi çizerleri tutuklanmakta gazeteye kayyum atanmak istenmekte, gazetenin yayın politikasının değiştirilmesinin hedeflendiği adeta en yetkili ağızlardan itiraf edilmektedir.


Bunun yanında bu yapı ile mücadele eden ve bu yapının hedefi olan Yarsav eski başkanın tutuklanması, muhalif basın yayın organlarının ve hatta kültür sanat dergilerinin kapatılması, gazetecilerin tutuklanması, muhalif sendika üyelerinin sürgün edilmek istenmesi, bu sürecin darbe girişimini yapan örgüt ile mücadeleden uzaklaşılarak muhalif tüm seslerin susturulduğu, tek bir egemen sesin kalacağı bir düzeni tesis etmeye yöneldiği anlaşılmıştır.


Öyle ki, bu anlayış, tüm eğitim ve öğretim kurumlarına, en özgür olması gereken üniversitelere kadar ulaşmıştır. Sürekli halkın iradesine atıf yapılmakta, seçimin iradeyi yansıtmaktaki önemi vurgulanmaktayken, rektörlerin seçilmesi de tekelleştirilmiştir.


Rejim değişikliğine işaret eden, bizleri anayasal ve demokratik düzenden, Cumhuriyetten uzaklaştıran bu vahim gelişmeler bize endişe vermektedir.


Nihai olarak 11.11.2016 tarihinde Valilik kararı ile, hiç bir yasal düzenlemeye dayanılmaksızın ve yargı kararı olmaksızın, içinde hukuk derneklerinin de bulunduğu 370 derneğin kapatılmasına karar verilmiştir. İçlerinde Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği de bulunan bu derneklerin kapılarına hiç bir açıklama sunulmadan mühür vurulmuş, binaların içinde yer alan avukat meslektaşlarımız tartaklanıp itilip kakılmıştır ki bu, kabul edilemez.


Hukukun hepimize lazım olduğu unutulmamalıdır. Bir arada yaşayabilmemizin teminatı hukuk devletidir. Hukuka aykırılıkla mücadele ederken de kullanılacak en kuvvetli silah yine hukuk olmalıdır. Binbir zorlukla kurulan ve geçtiğimiz 29 Ekim’de 93. Yılını büyük coşku ile idrak ettiğimiz Cumhuriyetimize ve onun bize sunduklarına sahip çıkılmalıdır. Bu sahiplenme, bir mücadeleyi gerekli kılsa da, bu başarılmalıdır. Bu uğurda devletin ve milletin tüm unsurları el ele vermelidir.


Tüm bu açıklamalar ışığında MUĞLA BAROSU olarak, Siyasi İktidarı ve hukuka aykırı uygulamaları gerçekleştiren tüm kişi ve kurumları, hukukun üstünlüğüne ,anayasal düzene, mevcut rejime aykırı bu uygulamalardan vazgeçmeye, anayasal hak ve özgürlüklere saygı duymaya, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmaya  davet ediyoruz.


Muğla Barosu Yönetim Kurulu Adına
Muğla Barosu Başkanı
Av. Cumhur UZUN