MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ MART 2017
Avukat Stajyeri Kurgusal Duruşma Ege Bölgesi elemelerinde birinci oldu
Meselemiz memleket meselesidir
Makale ve Sunumlar
Basın Açıklamaları
Hesaplama İşlemleri
MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

HABERLER

DUYURULAR

 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan 30.01.2017 günlü 2017/63 Muh sayılı yazısı hk. T.B.B 2017/14 Sayılı duyurusu
  20.2.2017 16:51:00
 • Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 20.01.2017 günlü 1 sayılı kararı Hakkında T.B.B 2017/13 Sayılı duyurusu
  20.2.2017 16:44:30
 • CMK gereğince İstinaf Mahkemelerinde görevlendirilecek meslektaşlarımıza ödenecek ücretlerle ilgili CMK Ücret Tarifesinde bir hüküm bulunmaması nedeniyle, müdafi olarak atanan meslektaşlarımıza herhangi bir ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hk.
  26.1.2017 13:28:04
 • Türkiye Barolar Birliği'nin Başvurusu Üzerine Avukatlık Kanunu'na Aykırı Şekilde Reklam Nitelikli Haksız Rekabet De Oluşturan "Bir Kısım Avukatın Reklamını Yapan" İnternet Sitesine Erişimin Engellendiği Hakkında.
  17.1.2017 10:10:23
 • Stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde Muvafakatname İle Duruşmalara Girilebileceği Yolunda Adalet Bakanlığı Yazısı,
  10.1.2017 14:14:19
 • 2017 Yılı Baro Aidatının Birinci Taksiti Olan 150 Tl.'Nin 31.01.2017 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerektiğini Meslektaşlarımıza Hatırlatır,
  5.1.2017 14:22:31
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlayan Anayasa Değişikliği teklifi ile ilgili T.B.B tarafından hazırlanan Anayasa Değişikliği Hakkında Görüş Formu
  4.1.2017 11:30:59
 • İstinaf Mahkemelerinde Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ücret Ödemelerinin, 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 4.maddesinin (g) bendinin birinci alt bendinde belirtilen ücret üzerinden yapılacağı.
  4.12.2016 09:40:35

HIZLI ERİŞİM